Asklegal

Tender | Supply

Bank Simpanan Nasional - Windscreen Sunshade Supply


Tender adalah dipelawa kepada pembekal-pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam Kod Bidang yang berkaitan serta memenuhi syarat pendaftaran di bawah dan masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini bagi kerja-kerja berikut:


 

 

BUTIR-BUTIR TAWARAN

CADANGAN PEMBEKALAN WINDSCREEN SUNSHADE BAGI KEMPEN PERBANKAN RUNCIT UNTUK BANK SIMPANAN NASIONAL


HARGA DOKUMEN

RM500.00 (Tidak akan dikembalikan)


TEMPAT DAN TARIKH DOKUMEN DIJUAL

Bahagian Perolehan, Tingkat 14, Wisma BSN, 117, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur. Mulai Rabu, 11 September 2019 (Urusan dalam waktu pejabat)


 

SYARAT PENDAFTARAN

Berdaftar dengan Kementerian Kewangan


 

TARIKH DAN TEMPAT TAKLIMAT

Rabu, 11 September 2019 Jam 10.30 Pagi Bilik Mesyuarat Seroja, Tingkat 4, Blok A, Wisma BSN Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Kehadiran adalah DIWAJIBKAN


 

TARIKH TENDER DITUTUP

Jumaat, 4 Oktober 2019 pada jam 12.00 tengah hari Tender yang lewat diterima tidak akan dilayan


 

Naskhah Meja Tawaran boleh disemak di Bahagian Perolehan, Tingkat 14, Wisma BSN, 117, Jalan Ampang, Kuala Lumpur pada waktu pejabat bermula 11 September 2019. Bayaran Dokumen Tawaran hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank di atas nama Ketua Eksekutif Bank Simpanan Nasional atau bayaran secara tunai (bayaran ini tidak akan dikembalikan). Syarikat dikehendaki membawa Sijil Asal Pendaftara Kementerian Kewangan Malaysia dan satu sijil salinan bagi sijil tersebut semasa membeli Dokumen Tender. Dokumen Tawaran Tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermateri dan dimasukkan ke dalam peti Tender di alamat:

 

Peti Tender (E) 

Bahagian Perolehan, 

Tingkat 14, Wisma BSN,

117, Jalan Ampang, 

50450 KUALA LUMPUR.

 

1300-88-1900

www.mybsn.com.my