Asklegal

Tender | Services

Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah - Projetcs To Upgrade The Sewage System And Related Work


Tender ini adalah dipelawa kepada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)/ PUKONSANUPKJ Kementerian Kewangan dalam Gred, Kategori, Pengkhususan dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut:

 


 

Pejabat Yang Memanggil Tawaran

 

Bahagian Perkhidmatan Teknik Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah Beg Berkunci No.3  23409, Bandar Al  Muktafi Billah Shah Dungun,  Terengganu.

 


Tajuk Projek

 

LKTT/01/2019 

 

PROJEK MENAIK TARAF SISTEM KUMBAHAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI LIMA (5) TAMAN  DI BANDAR AL MUKTAFI BILLAH  SHAH, DUNGUN, TERENGGANU


Taraf/Jenis Syarikat*

Bumiputera/T1

 


Gred Kategori & Pengkhususan/Kelas,Tajuk & Tajuk Kecil/Kelas,Kepala & Sub-Kepala

 

Gred G7  Kategori : CE Pengkhususan : CE 19 & CE 21 

Pendaftaran Dengan SPAN Permit IPA C1


Tempat Dan Tarikh Dokumen  Mula Dijual 

 

Bahagian Perkhidmatan Teknik  (Tingkat 3) 


Tarikh Dokumen Mulai Dijual: 

 

Bahagian Perkhidmatan Teknik (Tingkat 3) 

Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah Beg Berkunci No.3  23409, Bandar Al  Muktafi Billah Shah Dungun,  Terengganu.

11/9/2019 (Rabu) - 25/9/2019 (Rabu) Ahad - Rabu : 8.30 Pagi 12.30 Tgh Hari & 2.30 ptg - 4.00 Ptg Khamis : 8.15 Pagi - 12.45 Tgh Hari & 2.15 ptg - 3.00 Ptg (Tutup Pada Hari Kelepasan Am)

 


Harga Dokumen & Bayaran Atas Nama 

 

RM530.00 

 LEMBAGA KEMAJUAN TERENGGANU TENGAH (KETENGAH)  


Tempat Tarikh & Waktu Tender Tutup

 

Bahagian Kewangan dan  Perakaunan   (Tingkat 3)

Lembaga kemajuan Terengganu Tengah 23409, Bandar Al  Muktafi Billah Shah Dungun,  Terengganu.

 

02/10/2019 (Rabu) Jam 12.00 Tgh Hari


 

KONTRAKTOR DIWAJIBKAN UNTUK MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK YANG DIADAKAN PADA 11 SEPTEMBER 2019 (RABU), JAM 10.00 PAGI DAN DIKEHENDAKI MELAPORKAN DIRI DI BALAI ORANG RAMAI (BALORA) 23400 BANDAR AL MUKTAFI BILLAH SHAH DUNGUN TERENGGANU. DENGAN MEMBAWA BERSAMA LESEN PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PKK) TARAF BUMIPUTERA, LESEN PEROLEHAN KERJA KERAJAAN YANG DIKELUARKAN OLEH LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB) YANG ASAL DAN SALINAN (TIDAK AKAN DIKEMBALIKAN). HANYA PENAMA YANG DIBERI KUASA DI DALAM LESEN SAHAJA YANG DIBENARKAN MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK, WAKIL ADALAH TIDAK DIBENARKAN.


 

2.Dokumen Meja Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi di pejabat berkenaan sebagaimana waktu yang dinyatakan. Tender ini mensyaratkan bahawa hanya penama di dalam Perakuan Pendaftaran Kontrak (PKK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), PUKONSA, UPKJ yang boleh menghadiri lawatan tapak atau sesi taklimat tender. Tender ini mensyaratkan bahawa kontraktor/syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam PKK, SPKK, PUKONSA, UPKJ atau Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan. (Pekeliling Perbendaharaan Malaysia Pindaan 23/12/2014). 

 

3.Bayaran bagi Dokumen Tender boleh dibuat dalam bentuk draf bank/ kiriman wang/wang pos di atas nama LEMBAGA KEMAJUAN TERENGGANU TENGAH (KETENGAH) atau dibayar secara tunai di kaunter Bayaran Unit Prasarana KETENGAH. Dokumen Tender akan dikeluarkan kepada wakil Kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil Kontraktor dikehendaki membawa perakuan/sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan industri Pembinaan Malaysia serta Sijil Taraf Bumiputera yang dikeluarkan oleh Pusat Khidmat Kontraktor (jika berkenaan) berserta satu salinan sijil-sijil tersebut. Bagi kontraktor yang berdaftar dengan PUKONSA atau UPKJ, wakil kontraktor yang sah dikehendaki membawa perakuan/sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Pendaftaran PUKONSA atau UPKJ dan Sijil Taraf Bumiputera (jika berkenaan). 

 

Jenis Pendaftaran 

T1 - Syarikat yang 100% milik tempatan 

T2 - Syarikat yang 100% milik tempatan ATAU 'syarikat tempatan yang disenaraikan di BSKL yang mempunyai pegangan ekuiti asing tidak melebihi

30%.dan ahli Lembaga Pengarah, Pengurusan dan pekerja adalah 100% warganegara. 

T3 - Syarikat yang 100% milik tempatan ATAU syarikat tempatan yang disenaraikan di BSKL ATAU Syarikat Usaha sama yang diperbadankan di Malaysia yang mempunyai ekuiti asing tidak melebihi 49% dan majoriti ahli Lembaga Pengarah, pengurusan dan pekerja adalah warganegara.