Asklegal

Tender | Services

Majlis Agama Islam Melaka - Managing, Maintaining and Operating Hostels & Hall


1.Sebut harga adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) dalam kod Bidang Pendaftaran yang berkaitan membuat tawaran bagi bekalan perkhidmatan seperti berikut :-


Butir - Butir Tawaran

Cadangan Mengurus, Menyenggara Dan Mengoperasi Sebuah Dewan Utama, Asrama Dan Asrama Warden Di Atas Lot 79-84, 100-104, 137 (Tanah Kerajaan) Dan Sebahagian Lot 37 Kawasan Bandar VII, Daerah Melaka Tengah, Melaka


Harga Dokumen (RM)

RM200.00


Syarat Pendaftaran

Kementerian Kewangan Malaysia (M.O.F)  222501


 

Tempat, Tarikh & Waktu Taklimat 

18.09.2019 (Rabu) 10.00 Pagi

 

Dewan Utama Kampung Hulu   (SESI TAKLIMAT ADALAH WAJIB)


 

Tempat Dan Tarikh Dokumen Diperolehi

Bahagian Kewangan, Aras 1, Majlis Agama Islam Melaka, Pusat Islam Melaka, Bukit Palah, 75400 Melaka.

 

18.09.2019 (Rabu) hingga 30.09.2019 (Isnin) (waktu pejabat)


Tarikh Tutup Sebut harga

 

Khamis 03.10.2019  Jam 12.00 Tengah hari


 

2. Penyebut harga yang ingin memasuki sebut harga di atas dikehendaki membuat bayaran sebanyak RM200.00 (tidak dikembalikan) secara TUNAIWANG POS/ WANG KIRIMAN POS/DRAF BANK atas nama Majlis Agama Islam Melaka bagi setiap satu set dokumen sebut harga. 

 

3. Dokumen Sebut harga hanya akan diberi kepada Penyebut harga dan wakilnya yang sah berdasarkan kepada Siji Asal Kementerian Kewangan Malaysia yang dikemukakan berserta salinan setiap satunya. 

 

4.Dokumen yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeteraikan dan ditulis tajuk sebut harga dan nombor rujukan berkaitan dan dimasukkan ke dalam peti Tawaran secara SERAHAN TANGAN di Aras Satu, Majlis Agama Islam Melaka, Pusat Islam Melaka, Bukit Palah, 75400 Melaka.

 

Setiausaha, Majlis Agama Islam Melaka