Asklegal

Tender | Supply Tender | Installation Tender | Services

Medivest - Provision Of Calibration Protection Relay & Lightning Services


NO. TENDER

MSB/TC/ FEMS- RELAY/19/023

 


 

TAJUK TENDER

Provision of Calibration Protection Relay 

 


KEPERLUAN MANDATORI

 

1. Menghadiri taklimat tender.

2.Syarikat berdaftar sebagai kontraktor Perkhidmatan Elektrik (Borang P). 


SESI TAKLIMAT TENDER

10 September 2019 Selasa, 9.30 pagi

 


TARIKH JUAL DOKUMEN TENDER 

 

10 September 2019   Selasa, 11.00 pagi  

 

(Harga Dokumen RM300.00) 


 

TARIKH  TUTUP TENDER

 

18 September 2019 Rabu, 12.00 tengahari 

 


 

NO. TENDER

MSB/TC/LED/19/025 


 

TAJUK TENDER

Supply, Dismantling, Installation, Testing and Commissioning Lighting For Hospital Tuanku Jaafar, Hospital Permal & Hospital Alor Gajah

 


KEPERLUAN MANDATORI

 

1. Menghadiri taklimat tender.


 

SESI TAKLIMAT TENDER

10 September 2019 Selasa, 11.00 pagi 


TARIKH JUAL DOKUMEN TENDER 

 

10 September 2019   Selasa, 11.30 pagi  

 

(Harga Dokumen RM500.00) 


 

TARIKH  TUTUP TENDER

 

18 September 2019 Rabu, 12.00 tengahari 


 

1. Medivest Sdn Bhd (224192-H) mempelawa syarikat-syarikat yang berwibawa untuk turut serta dalam tender di atas. 

 

2. Bayaran bagi Dokumen Tender seperti jumlah yang tertera di atas hendaklah dibuat dalam bentuk Deraf Bank/Kiriman Wang atas nama Medivest Sdn Bhd. Bayaran ini tidak akan dikembalikan dan pembayaran secara tunai atau cek syarikat tidak diterima. Syarikat perlu mengemukakan salinan Sijil Pendaftaran Syarikat yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) semasa membuat pembelian. 

 

 

3. Syarikat yang berminat DIWAJIBKAN untuk menghadiri SESI TAKLIMAT TENDER pada masa dan tarikh yang tertera i di atas di Medivest Sdn Bhd, Tingkat 6, Wisma E&C, No. 2, Lorong Dungun Kiri, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur. 

 

4. Penyertaan tender TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN, sekiranya GAGAL badir pada SESI TAKLIMAT TENDER di atas. 

 

5. Dokumen bida yang lengkap hendaklah dihantar secara terus ke Jabatan Perolehan & Rantaian Bekalan, Medivest Sdn Bhd, Tingkat 6, Wisma E&C, No. 2, Lorong Dungun Kiri, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur sebelum atau pada jam dan Tarikh Tutup Tender di atas. 

 

6. Dokumen bida yang dikemukakan selepas tarikh dan masa tutup tender tidak akan diterima. 

 

7. Sebarang pertanyaan tender boleh dibuat melalui email: psc@medivest.com.my.