Asklegal

Tender | Construction Tender | Design

Permodalan Negeri Selangor Berhad - Falling Slopes And Related Works


Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) & Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dalam Gred, Kategori dan Pengkhususan yang berkaitan, bertaraf Bumiputera dan masih sah serta beralamat di dalam Negeri Selangor, WP dan Putrajaya seperti berikut :


 

BIL 1 

TAJUK KERJA

Cadangan. Merekabentuk, Membina,Membaikpulih & Menyiapkan Cerun Runtuh Serta Kerja-kerja Berkaitan di Sekitar kawasan Tangki Air, Taman Alam Perdana, Mukim  Ijok, Daerah Kuala Selangor Untuk Permodalan Negeri Selangor Berhad (PNSB-T8/2019)


PENDAFTARAN DAN TARAF

 

CIDB &  Bumiputera   

(Beralamat Dalam  Negeri Selangor, WP & Putrajaya Sahaja)


GRED, KATEGORI & PENGKHUSUSAN 

 

Gred :G3 

Kategori :CE 

Pengkhususan : CE21


HARGA DOKUMEN

RM300.00


 

LAWATAN TAPAK 

Lawatan tapak adalah Diwalubkan. Hanya Pemborong yang hadir lawatan tapak sahaja dibenarkan membeli dokumen. Lawatan tapak akan dijadualkan pada:-

 

Tarikh : 12hb September 2019 (Khamis) 

Masa 10:30 pagi Tempat : Berkumpul di Pejabat PNSB (Unit 55, Jalan AP 1C/10) Taman Alam Perdana

 

BAYARAN 

Bayaran untuk Dokumen Tender (Pre-Bid) adalah secara Tunai / Wang Pos / Bank Deraf yang dibuat atas nama Permodalan Negeri Selangor Berhad. Bayaran dokumen tidak akan dikembalikan 

 

DOKUMEN TENDER 

Dokumen Tender (Pre-Bid) boleh disemak pada waktu pejabat di Permodalan Negeri Selangor Berhad, Tingkat 25, Wisma MBSA, Persiaran Perbandaran, 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan mulai tarikh iklan disiarkan. Pemborong dikehendaki menunjukkan Perakuan Pendaftaran Asal Sijil CIDB berserta satu salinan photostat semasa memohon tawaran. Kegagalan berbuat demikian boleh menyebabkan dokumen tawaran tidak akan dikeluarkan. Notis Tender ini juga boleh dilawati di laman web PNSB : http://www.pnsb.com.my 

 

Tarikh akhir penjualan Dokumen Tender (Pre-Bid) adalah pada 15HB. Oktober 2019 (Selasa). Dokumen tidak akan dikeluarkan selepas dari tarikh tersebut. Sebarang pertanyaan sila hubungi; Sr. Baharudin Bin Ismail di talian 03-5510 7105 / 03-5510 7233/03-5510 7234 

 

TARIKH PENYERAHAN 

Dokumen Tawaran yang telah lengkap di isi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri dan bertanda dengan tajuk kerja berkenaan dan dimasukkan ke dalam peti Tender Permodalan Negeri Selangor Berhad, Tingkat 25, Wisma MBSA tidak lewat daripada 15HB. Oktober 2019 (Selasa) SEBELUM JAM 12.00 TENGAHARI. Dokumen Tender yang diserahkan selepas tarikh dan masa yang ditetapkan berbangkit dari apa jua sebab tidak akan dilayan.