Asklegal

Tender | Maintenance Tender | Construction

Pejabat Daerah Kluang - Road & Other Related Works


Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan Bahagian Pembangunan Dan Usahawan (BPKU) dalam gred dan pengkhususan yang berkaitan dan masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut: 


Butir-Butir Tawaran

1. Kerja-Kerja Pengukuhan Bahu  Jalan, Menurap Semula Permukaan Jalan, Mengganti Longkang, Mengecat Garisan Jalan Dan Kerja Kerja Berkaitan Di Jalan Pinggir Jaya, Jalan Sekolah  Agama Dan Jalan  Tali Air, Kg Sri Lukut, Kahang

 

PDKLG.Tender 7/2019


Harga Dokumen Tawaran

 

RM 200.00 Setiap Tawaran   (Kiriman Wang/   Draf Bank) 

 

 Atas Nama Pegawai Daerah Kluang


 

 Tempat Dan Tarikh   Dokumen Dijual 

 

 Pejabat Daerah Kluang  Tingkat 1, Jalan Pejabat Kerajaan,  86000 Kluang.

 

Diiklan: 2 September 2019 (Isnin)  

 

Tarikh Dokumen Boleh Diperolehi:  8 September 2019  (Ahad) Hingga 29 September 2019 (Ahad) 

 

Waktu Urusniaga 

 

Ahad - Rabu: 8.00 pagi - 12.30 tgh 2.00 ptg -4.15 ptg 

 

Khamis: 8.00 pagi - 12.20 tgh


Syarat Pendaftaran

 

i. Berdaftar dengan CIDB  Memegang Perakuan Pendaftaran CIDB

 

Gred:G3

Kategori : CE

Pengkhususan:  CE01 atau CE21

 

 ii. Memegang Sijil Perolehan Kerja Kerajaan  adalah wajib yang masih  sah tempoh lakunya  

 

iii. Memegang  Sijil Kontraktor Kerja Taraf  Bumiputera (BPKU) yang masih sah tempoh sahlakunya.


 

Tarikh Dan Tempat  Lawatan Projek

 

 5 September 2019 (Khamis) Jam 10.30 pagi 

 

Berkumpul di  Pejabat Daerah Kluang, Tingkat  1, Jalan Pejabat  Kerajaan, 86000  

Kluang.

 

Nota:  Lawatan tapak adalah wajib


 

Tarikh Tender  Ditutup  

 

30 September 2019   (Isnin)  Pada jam 12.00 tgh  

 

Tender yang lewat diterima tidak akan  dilayan


 

Naskah meja tawaran boleh disemak di PEJABAT DAERAH KLUANG, TINGKAT 1, JALAN PEJABAT KERAJAAN, 86000 KLUANG JOHOR pada waktu pejabat bermula 8 September 2019. Bayaran Dokumen Tawaran hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang di atas nama PEGAWAI DAERAH, PEJABAT DAERAH KLUANG (bayaran ini tidak akan dikembalikan). Kontraktor dikehendaki membawa Sijil Pendaftaran Asal dan salinan bagi ketiga-tiga sijil Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan CIDB Perolehan Kerja Kerajaan (PKK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Pengiktirafan Taraf Bumiputera dari Bahagian Pembangunan Kontraktor Dan Usahawan (BPKU), dan Cop Syarikat beserta alamat semasa taklimat/ lawatan tapak serta proses membeli dokumen tender. Penama di dalam Perakuan Pendaftaran Kontrak (PKK) SAHAJA yang boleh menghadiri lawatan tapak atau sesi taklimat tender.

 

Dokumen Tawaran Tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri dan dimasukkan ke dalam peti Tender di alamat:-

 

PEJABAT DAERAH KLUANG, 

TINGKAT 1, JALAN PEJABAT KERAJAAN,

86000 KLUANG, JOHOR.

 

 

Sebarang pertanyaan sila berhubung dengan Pejabat Daerah Kluang di talian 07-7721963/64