Asklegal

Tender | Installation Tender | Delivery Tender | Design

Universiti Utara Malaysia - Upgrading Wifi Equipment & Data Centre Network Switches


1. Tender adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) di bawah kod bidang 210102 dan 210105 dan masih dibenarkan menyertai tender pada masa ini bagi kerja-kerja berikut :


 

BIL.1 

NO. RUJUKAN

UUM/BEN/ T365/2019


 

TAJUK TENDER

Tender For Design, Delivery, Installation, Commissioning  And Support of:

i) Package A-Upgrading The With Equipment

ii) Package B -  Upgrading The Data Centre Network Switches

 

For Universiti Utara Malaysia


HARGA SENASKAH (RM)

50.00


TARIKH DOKUMEN  DIJUAL

 28/08/2019 hingga 19/09/2019


TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK

 

Tarikh : 02 September 2019 (Isnin)

Masa : 10.00 pagi

Tempat: Bilik Mesyuarat London, UUMIT, Universiti Utara Malaysia,  06010 Sintok, Kedah.

 

Kehadiran adalah DIWAJIBKAN


TARIKH TUTUP TENDER

 

24 September 2019 (Selasa) 

Masa :  12.00  tengah hari 


 

2. Naskah Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender akan dijual pada waktu pejabat hari bekerja, di kaunter Bayaran Jabatan Bendahari, Universiti Utara Malaysia,VUM Sintok, Kodah Darul Aman mulai 28 Ogos 2019 hingga 19 September 2019 dan bayaran hendaklah dibuat di kaunter Bayaran, Jabatan Bendahari, Universiti Utara Malaysia, dalam bentuk Tunai atau Draf Bank atas nama Universiti Utara Malaysia. Bayaran juga boleh dibuat secara on-line menggunakan kad kredit / Financial Process Exchange (FPX) dengan melayari laman web https://e-com.uum.edu.my/. 

 

 

Hari

Ahad - Rabu.     

Waktu 

8.30 pagi - 12.30 tengah hari dan 2.00 petang - 4.30 petang

 

Hari

Khamis 

Waktu 

8.30 pagi - 12.30 tengah hari dan 2.00 petang - 3.00 petang 

 


 

3. Dokumen tender akan hanya dikeluarkan kepada wakil petender yang sah sahaja dan setelah sijil pendaftaran dengan Kementerian Kewangan Malaysia atau Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera (jika berkenaan) dan Resit Bayaran ditunjukkan serta satu salinan (fotostat) sijil-sijil berkenaan hendaklah dikemukakan untuk simpanan. 

 

4. Dokumen tender yang telah siap ditandatangani dan diisi sepenuhnya hendaklah dimasukkan ke dalam sampul bermetri dengan Tajuk Tender dan No. Rujukan Teider hendaklah ditulis di luar sampul surat tersebut Dokumen Tender hendaklah sampai dan dimasukkan ke dalam Pati Tender, Jabatan Bendahari, Universiti Utara Malaysia, 06010 WUM Sintok, Kedah Darul Aman, tidak lewat dari jam 12.00 tengah hari pada 24 September 2019 (Selasa). 

 

5. Universiti Utara Malaysia tidak terikat untuk menerima tawaran terendah atau mana-mana tawaran atau memberi apa-apa sebab di atas penolakan sesuatu tawaran tender dan tidak akan menanggung apa-apa kos yang terlibat oleh petender.