Asklegal

Tender | Supply

FELDA - Providing Labor, Materials and All Equipment


Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor yang memenuhi Syarat-Syarat Kelayakan dalam jadual dibawah dan berpengalaman untuk memasuki tender bagi kerja-kerja berikut:-

HARGA BORANG SENASKAH : RM100.00


 

Tawaran No. PF.

31/19


Jenis Kerja 

Menyediakan Buruh, Bahan Dan Segala Peralatan Yang Secukupnya Bagi  Menjalankan Kerja-Kerja Membongkar Dan Mengambil Kayu Getah Pkt. 204 Zon  A Seluas 247.1447 Hektar Di FELDA Bukit Rokan, Gemencheh, Negeri Sembilan Darul Khusus 

 


Syarat Kelayakan

1. Vendor FELDA E-IKOF

2. Kementerian Kewangan  Malaysia (MOF) - Gred 222104  (Pertanian/Tanaman/Ladang/Pejabat Rancangan Taman/Hutan Dan Ladang Bukit Rokan  Hutan) 


 

Lawatan Tapak   

29 Ogos 2019 (Khamis) 10.00 Pagi Pejabat Rancangan Bukit Rokan


 

Tawaran No. PF.

32/19


 

Jenis Kerja 

Menyediakan Buruh, Bahan Dan Segala Peralatan Yang Secukupnya Bagi  Menjalankan Kerja-Kerja Membongkar Dan Mengambil Kayu Getah Pkt. 204 Zon  A Seluas 247.1447 Hektar Di FELDA Bukit Rokan, Gemencheh, Negeri Sembilan Darul Khusus 


Syarat Kelayakan

1. Vendor FELDA E-IKOF

2. Kementerian Kewangan  Malaysia (MOF) - Gred 222104  (Pertanian/Tanaman/Ladang/Pejabat Rancangan Taman/Hutan Dan Ladang Bukit Rokan  Hutan) 


 

Lawatan Tapak   

29 Ogos 2019 (Khamis) 10.00 Pagi Pejabat Rancangan Bukit Rokan

 


 

TAWARAN INI MENSYARATKAN BAHAWA LAWATAN TAPAK PERLU DIHADIRI OLEH PEMILIK/PENAMA SYARIKAT (WAKIL TIDAK DIBENARKAN) SERTA DIWAJIBKAN MEMBAWA BERSAMA SIJIL PENDAFTARAN ASAL PADA TARIKH, MASA DAN TEMPAT YANG TELAH DITETAPKAN. KEGAGALAN UNTUK HADIR SEMASA LAWATAN TAPAK MENYEBABKAN PENYERTAAN TENDER DITOLAK. 

 

Dokumen Tawaran Terbuka boleh dibeli di Kaunter Jualan Tender, Tingkat 32, Menara FELDA, Platinum Park, No. II, Persiaran KLCC, 50088 Kuala Lumpur pada waktu pejabat bermula 26 Ogos 2019 (Isnin). Bayaran pembelian Dokumen Tender hendaklah dibuat hanya dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang atas nama FELDA (BAYARAN INI TIDAK AKAN DIKEMBALIKAN 

 

Dokumen Tender hanya dijual kepada kontraktor yang menunjukkan Sijil Asal Pendaftaran yang dikehendaki berserta satu salinan sijil - sijil tersebut. Dokumen Tender yang lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermateri dan di alamatkan kepada:-

 

 

 

PENGARAH BESAR 

TINGKAT 32 (KAUNTER JUALAN TENDER) 

MENARA FELDA, PLATINUM PARK

NO. 11, PERSIARAN KLCC

50088 KUALA LUMPUR 

 

Dokumen Tender tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender sebelum atau pada 17 September 2019 (Selasa) jam 12.00 tengah hari. TAWARAN YANG LEWAT DARI TARIKH DAN MASA DITETAPKAN TIDAK AKAN DILAYAN.