Asklegal

Tender | Maintenance Tender | Services

Lembaga Getah Malaysia - Area Cleaning & Latex Incision Works


Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) dan mempunyai kod bidang seperti di bawah:


NO. TAWARAN

LGM/T/SPKT/ 4/2019


 

BUTIR-BUTIR TAWARAN

KERJA-KERJA PEMBERSIHAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN SEMULA LADANG SELUAS 58.5 HA DI FLD 119, BAHAGIAN PELEPAH, STESEN PENYELIDIKAN RRIM KOTA TINGGI

 


KOD BIDANG

Berdaftar di Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)  Kod Bidang: 222104


TARIKH/MASA / TEMPAT TAKLIMAT & PENJUALAN DOKUMEN

Taklimat 

 

Tarikh : 10 September 2019 (Selasa) 

Masa : 10.00 Pagi Tempat : Pejabat LGM Bahagian Permatang, Stesen Penyelidikan RRIM Kota Tinggi, Bt 32, Jalan Mawal, 81900 Kota Tinggi, Johor.

 

Jualan

Tarikh : 10 September 2019 (Selasa) (selepas taklimat) 23 September 2019 (Isnin)

Masa : 8.30 Pagi - 4.30 Petang (waktu pejabat)

Tempat : Pejabat LGM Bahagian

Permatang, Stesen Penyelidikan RAIM Kota Tinggi, Bt 3 42, Jalan Mawal, 81900 Kota Tinggi, Johor.


 

NO. TAWARAN

LGM/T/ SPKT/5/2019


BUTIR-BUTIR TAWARAN

PERKHIDMATAN KERJA-KERJA TOREHAN LATEKS / SEKERAP SECARA KONTRAK DI BAHAGIAN PENAWAR SELUAS 228 HA. STESEN PENYELIDIKAN  RRIM KOTA TINGGI, TAHUN 2020


 

NO. TAWARAN

LGM/T/ SPKT 6/2019


 

BUTIR-BUTIR TAWARAN

PERKHIDMATAN KERJA-KERJA TOREHAN  LATEKS / SEKERAP SECARA KONTRAK DI BAHAGIAN PERMATANG DAN PELEPAH SELUAS 180 HA. STESEN PENYELIDIKAN RRIM KOTA TINGGI, TAHUN 2020


KOD BIDANG

Berdaftar di  Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)  Kod Bidang:  a) 221104 atau b) 222104


TARIKH/MASA / TEMPAT TAKLIMAT & PENJUALAN DOKUMEN

 

Taklimat 

Tarikh : 10 September 2019 (Selasa) 

Masa : 12.00 Tengahari

Tempat : Pejabat LGM Bahagian Permatang, Stesen Penyelidikan RRIM Kota Tinggi, Bt 32, Jalan Mawal, 81900 Kota Tinggi, Johor.

Jualan 

Tarikh : 10 September 2019 (Selasa) (selepas taklimat) 23 September 2019 (Isnin)

Masa : 8.30 Pagi - 4.30 Petang (waktu pejabat)

Tempat : Pejabat LGM Bahagian Permatang, Stesen Penyelidikan RRIM Kota Tinggi, 

Bt 3 1/2, Jalan Mawal, 81900 Kota Tinggi, Johor.

 


Kehadiran Ke Sesi Taklimat Adalah DIWAJBKAN


Hanya penama yang tercatat di dalam sijil-sijil asal MOF, sijil tarat Bumiputera (jika bertaraf Bumiputera) sahaja yang dibenarkan untuk hadir ke sesi taklimat atau lawatan tapak. Syarikat-syarikat tidak boleh mewakilkan kakitangan selain dari penama yang tercatat pada sijil. Syarikat-syarikat diwajibkan membawa bersama sijil pendaftaran MOF, sijil taraf Bumiputera (jika bertaraf Bumiputera), Surat Akuan SST (asal / salinan yang diperakui sah) semasa taklimat atau lawatan tapak.

 

Dokumen Tender boleh dibeli dengan harga RM50.00 (Ringgit Malaysia : Lima Puluh sahaja) senaskah yang tidak akan dikembalikan. Pembayaran hendaklah dibuat dalam bentuk (Bank Draf / Wang Pos) atas nama LEMBAGA GETAH MALAYSIA. Wang Tunai / Cek tidak diterima.

 

Tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dengan mencatatkan Tajuk dan No. Tender dan dimasukkan ke dalam Peti Tender/Sebutharga yang ditetapkan sebelum atau pada 30 September 2019. jam 12.00 tengahari,

 

LEMBAGA GETAH MALAYSIA 

Unit Pentadbiran, Tingkat 15, Bangunan Getah Asli (Menara) 

148 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur

(Peti No. 3 & 4) 

 

Lembaga Getah Malaysia tidak bertanggungjawab di atas kelewatan Dokumen Tender yang diposkan dan tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau memberi apa-apa sebab tender itu ditolak dan juga tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kos perbelanjaan berhubung dengan tender ini dan sebarang keputusan adalah muktamad.