Asklegal

Tender | Construction

Malaysia Transformer Manufacturing Sdn.Bhd - House Construction & Waste Removal


NO. SEBUTHARGA/TENDER

 

MALAYSIA TRANSFORMER MANUFACTURING SDN. BHD.

(31108-W)

 

MTM/SSM/2019/T4444

 

TARIKH SEBUTHARGA: 27 OGOS 2019 HINGGA 03 SEP 2019


TAJUK SEBUTHARGA/TENDER

 

CADANGAN MEMBINA SEBUAH RUMAH PEMBUANGAN SISA BERJADUAL DI FACTORY MTM KAPAR


KATEGORI KELAYAKAN

BERDAFTAR DENGAN SSM, CIDB/SPKK MENURUT GRED DAN KATEGORI KERJA YANG BERSESUAIAN ( G2-G4)


 

HARGA DOKUMEN/ BAYAR KEPADA

RM 100.00


 

TARIKH TUTUP (12.00 TGH)

03 SEP 2019


 

 

PENJUALAN SEBUTHARGA/TENDER 

JABATAN PENGURUSAN STRATEGIK PENYUMBERLUARAN, MALAYSIA TRANSFORMER MANUFACTURING SDN. BHD. (31108-W)

LOT 1026, RIVERSIDE BUILDING, JALAN ENGGANG, AMPANG/ULU KELANG INDUSTRIAL ZONE, 54200 KUALA LUMPUR.

 

 

Taklimat Tender dan lawatan tapak adalah diwajibkan dan akan diadakan seperti berikut:

TARIKH:27 OGOS 2019 SELASA)

WAKTU: 10.00 PAGI TAKLIMAT

 

 

LOKASI: MALAYSIA TRANSFORMER MANUFACTURING SDN BHD 

PT 52675, JLN TOK MUDA/KU 14,KAMPUNG SUNGAI SERDANG, 42200 KAPAR KLANG BANDAR DIRAJA SELANGOR.

 

 

PEGAWAI: MOHD NAHARUDDIN B. MOHD ARIFFIN

SALINAHAIZA BT SULAIMAN (+603-42596200) 

 

 

HANYA PETENDER YANG MENYERTAI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK SAHAJA YANG BOLEH MENDAPATKAN DOKUMEN TENDER. 

 

PETENDER DIKEHENDAKI MEMBAWA BERSAMA SALINAN SIJIL PENDAFTARAN SYARIKAT, LESEN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB) YANG MASIH SAH LAKU

KETIKA PEMBELIAN DOKUMEN /TENDER (RM100.00)

 

 

SEBUTHARGA/TENDER YANG TELAH LENGKAP HENDAKLAH DIMASUKKAN DALAM SAMPUL SURAT BERLAKRI DENGAN MENCATATKAN TAJUK DAN NOMBOR TENDER DAN HENDAKLAH SAMPAI KE JABATAN PENGURUSAN STRATEGIK PENYUMBERLUARAN PADA ATAU SEBELUM JAM 12.00 TENGAH HARI PADA 3 SEPTEMBER 2019 (SELASA), MALAYSIA TRANSFORMER MANUFACTURING SDN. BHD. TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS SEBARANG KELEWATAN ATAU KEHILANGAN MANA-MANA DOKUMEN TENDER YANG DIKEMUKAKAN MELALUI POS.

 


TEMPAT PENGHANTARAN DOKUMEN

 

 

JABATAN PENGURUSAN STRATEGIK 

PENYUMBERLUARAN, 

MALAYSIA TRANSFORMER MANUFACTURING SDN.BHD.,

LOT 1026, RIVERSIDE BUILDING, JALAN ENGGANG, AMPANG/

ULU KELANG INDUSTRIAL ZONE, 54200 KUALA LUMPUR.