Asklegal

Tender | Maintenance Tender | Services

Kementerian Pertahanan Malaysia - Maintenance and Repair Services


Tawaran tender adalah terbuka khas kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam bidang bekalan/perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan menggunakan Sistem e Perolehan bagi menyertai tender berikut :


Bil.1  No Tender

KP/PERO-5/E/T071/2019/0E


Butir Tawaran

Senggaraan dan Pembaikan Combination Oven dan Vegetables  Preparation Machine untuk Kompleks Sajian Tentera Darat di Semenanjung, Sabah dan Sarawak


 

Kod Bidang  Pendaftaran 

220503


 

Harga Dokumen Tawaran

RM 50.00


Tarikh Tender  Ditutup 

12 Sep 2019  (Khamis) Jam 12.00 Tengah hari  


 

Bil.2 No Tender

KP/PERO-5/E/T072/2019/OE


 

Butir Tawaran

Senggaraan dan Pembaikan Ice  Making Machine dan Walk in Chiller and Freezer untuk kompleks Sajian Tentera Darat di Semenanjung, Sabah dan Sarawak


Kod Bidang  Pendaftaran 

220503


 

Harga Dokumen Tawaran

RM 50.00


Tarikh Tender  Ditutup 

12 Sep 2019  (Khamis) Jam 12.00 Tengah hari  


 

Bil.3  No Tender

KP/PERO-5/E/T073/2019/0E


 

Butir Tawaran

Senggaraan dan Perbaikan 3 Deck  Rice Cooker dan Heavy Duty  Food  Processor untuk Kompleks Sajian  Tentera Darat di Semenanjung, Sabah

dan Sarawak


 

Kod Bidang  Pendaftaran 

220503


 

Harga Dokumen Tawaran

RM 50.00


Tarikh Tender  Ditutup 

12 Sep 2019  (Khamis) Jam 12.00 Tengah hari  

 


 

Syarat Khas Bil 1, 2 dan 3 

Dokumen Tender boleh diperolehi di Bahagian Perolehan Kaunter Kementerian Pertahanan, Aras 1, Bangunan TH-Selborn Lot 153, Jalan Tun Razak 50400 Kuala Lumpur. Petender dikehendaki membawa bersama salinan SIJIL PENDAFTARAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN SATU SALINAN (FOTOSTAT) dalam kod bidang seperti di atas untuk tujuan pengesahan. Pembayaran hendaklah dibuat dalam Wang Pos/ Kiriman Wang (Money Ordery Bank Draf Berpalang atas nama 'Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan'. 


Tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dengan mencatatkan No. Tender beserta Butir Tawaran dan dimasukkan ke dalam Peti Tender yang ditetapkan di Aras 1, Menara TH-SELBORN, Lot 153, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur sebelum atau pada pukul 12.00 tengah hari, tarikh tutup tender. Sekiranya tarikh tutup tender jatuh pada Hari Kelepasan Am maka tender akan ditutup pada hari keesokannya jam 12.00 tengah hari. Tawaran yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan. 

Waktu penjualan dokumen tender melalui kaunter adalah seperti berikut:


HARI 

Isnin hingga Khamis 

MASA BERURUSAN 

8.30 pagi - 12.30 tengah hari 

2.00 petang - 3.30 petang.


HARI 

Jumaat 

MASA BERURUSAN 

8.30 pagi - 12.00 tengah hari 

2.45 petang - 3.30 petang

 


 

PENGUMUMAN 

Maklumat mengenai pengiklanan tender, jadual harga dan status perolehan akan dinyatakan dalam PORTAL Kementerian Pertahanan http://etender.mod.gov.my/


"Sebarang bentuk suapan, pemberian atau apa-apa dorongan yang bertentangan dengan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 akan menyebabkan permohonan ditolak serta-merta."