Asklegal

Tender | Supply Tender | Delivery Tender | Services

Bank Simpanan Nasional - Recommendation Of Current Panel Employment Work


Tender adalah dipelawa kepada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam kod bidang yang berkaitan serta masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini bagi kerja-kerja berikut: 

 


BUTIR-BUTIR TAWARAN

CADANGAN KERJA-KERJA PERLANTIKAN PANEL KURIER (SUPPLY AND DELIVERY SERVICE) UNTUK BANK SIMPANAN NASIONAL BAGI TEMPOH 2 TAHUN


HARGA DOKUMEN

RM 1,000.00 (Tidak akan dikembalikan)


TEMPAT  DAN TARIKH DOKUMEN DIJUAL 

Bahagian Perolehan, Tingkat 14, Wisma BSN, 117, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur Mulai Khamis, 22 Ogos 2019 (Urusan dalam waktu pejabat)

 


SYARAT PENDAFTARAN

Berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia

 


TARIKH DAN TEMPAT TAKLIMAT

Selasa, 27 Ogos 2019 jam 10.30 pagi 

Bilik Mesyuarat Seroja, Tingkat 4, Blok A, Wisma BSN 

117, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur 

Sesi Taklimat kehadiran adalah WAJIB 

 


TARIKH TENDER DITUTUP

Jumaat, 20 September 2019-sebelum 12.00 tengahari

 

Tender yang lewat tidak akan diterima

 


 

Naskah meja tawaran boleh disemak di Bahagian Perolehan, Tingkat 14, Wisma BSN, 117, Jalan Ampang, Kuala Lumpur pada waktu pejabat bermula 22 Ogos 2019. Bayaran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank di atas nama Ketua Eksekutif Bank Simpanan Nasional atau bayaran secara tunai (bayaran ini tidak akan dikembalikan). Syarikat dikehendaki membawa Sijil Asal Pendaftaran Kementerian Kewangan Malaysia dan satu salinan bagi sijil tersebut semasa membeli dokumen tender. Dokumen Tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermateri dan dimasukkan ke dalam Peti Tender di alamat:

 

Peti Tender (E), Bahagian Perolehan, Tingkat 14, Wisma BSN, 117 Jalan Ampang, 50450 KUALA LUMPUR