Asklegal

Tender | Supply Tender | Installation Tender | Delivery Tender | Services

Universiti Malaysia Pahang - Supply, Delivery, Installation, Testing Laboratory Equipments


1. Tawaran adalah dipelawa daripada pembekal-pembekal yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIAdi dalam kod bidang yang berkaitan dan pendaftarannya masih lagi berkuatkuasa bagi tawaran berikut:


NO. & TAJUK TENDER

 

NO. TENDER: UMK (B) /T/09/2019-FBKT

 

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJILARI DAN MENYELENGGARA PERALATAN MAKMAL KE FAKULTI BIOKEJURUTERAAN DAN TEKNOLOGI (FBKT), UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN (UMK), KAMPUS JELI.


 

BIDANG PENDAFTARAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA

060501 - PERALATAN MAKMAL SERTA AKSESORI


 

TARIKH DOKUMEN TENDER DIJUAL DAN TUTUP TAWARAN SERTA HARGA DOKUMEN

 

Tarikh Mula Jual: 

25 OGOS 2019

 

Tarikh Tutup Tender. 17 SEPTEMBER 2019 (12.00 Tengahari)

RM50.00


 

TEMPAT PAMER DAN HANTAR TAWARAN

 

Bahagian Parolehan Dan Pengurusan Aset, Pejabat Bondahari, Universiti Malaysia

Kelantan, Aras 1, Bangunan Canselor, 16300 Bachok, Kelantan.

 


2. Bayaran boleh dibuat menggunakan Tunai / Wang Pos yang dibuat atas nama Universiti Malaysia Kelantan pada waktu sebagaimana berikut:

 

 

AHAD - RABU : 9.00 Pagi -3.30 petang 

KHAMIS : 9.00 Pagi - 12.00 Tengahari)

(Pada hari terakhir setiap bulan : 9.00 Pagi - 12.00 Tengahari) 

 

3. Bayaran dokumen ini tidak akan dikembalikan. 

 

4. Dokumen meja tender akan dipamerkan pada tarikh ianya dijual seperti di alamat dalam jadual. 

 

5. Petender hendaklah menunjukkan sijil yang asal sebelum dibenar mendapatkan Dokumen Tawaran Tender dan menyerahkan setiap satu salinan shu berkenaan di kaunter penerimaan. Petender yang tidak mengemukakan dokumen-dokumen dan sijil asal tidak akan dibenar untuk mendapatkan Dokumen Tawaran Tender... 

 

 

6. Bagi tujuan pembelian Tender ini, disyaratkan bahawa HAMA PPA dalam Sijk Kementerian Kewangan sahaja yang dibenarkan untuk membeli dokumen tender ini. Kontraktor / syarikat tidak boleh makalikan pegawal selain daripada penama dalam Sijil KKM. 

 

7. Dokumen Tawaran Tender yang lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam Sampul surat yang berlakri dan hendaklah dicatatkan dengan nama projek di bahagian atas sebelah kanan dan sampai serta dimasukkan ke dalam peti Tender sebelum atau selewat-lewatnya pada 17 September 2019, jam 12.00 tengahari di Pejabat Bendahari, Universiti Malaysia Kelantan (UM), Bachok, Kelantan. Sebarang penghantaran yang melebihi tempoh masa yang ditetapkan tidak akan diproses untuk penilaian. Pihak Universiti tidak terikat untuk menerima tawaran terendah atau mana-mana tawaran dan keputusan Universiti adalah muktamad. 

 

8. Sebarang pertanyaan berhubung tender ini boleh dirujuk dengan menghubungi talian 09-779 7651 (Pejabat Bendahari) atau 09-947 7412 (Fakulti Biokejuruteraan Dan Teknologi). 

 

9. Maklumat mengenai tender ini boleh juga dilayari di laman web http://www.umk.edu.my.