Asklegal

Tender | Services

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) - (LAN) & IP Telephony System Services


 Tender adalah dipelawa secara terbuka kepada pembekal-pembekal ... tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) di bawah kod bidang seperti di jadual, berkelayakan dan berpengalaman untuk menyertai tender bagi pembekalan/perkhidmatan berikut:


MAKLUMAT TENDER

NO.TENDER

LHDNM BL.20/2019


BUTIR-BUTIR TAWARAN

PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERKAKASAN DAN PERISIAN LOCAL  AREA NETWORK (LAN) DAN SISTEM IP TELEPHONY DI MENARA HASIL KUANTAN, LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA


KELAS  PENDAFTARAN ККМ

 

Kod Bidang: 210101, 210102,210103, 210104 dan 210105 


TAKLIMAT (DIWAJIBKAN HADIR)

 

Tarikh: 23 Ogos 2019 (Jumaat)

Masa: 9.30 pagi

Tempat Bilik Mesyuarat Terenggong 2, Aras 1,.

Ibu Pejabat Lembaga Hasi Dalam Negeri Malaysia, Menara Hasil, Persiaran Rimba Permai,

Cyber 8, 63000 Cyberjaya, Selangor


 

HARGA DOKUMEN 

RM631.00


 

TARIKH DAN WAKTU TUTUP

 

18 September 2019 (Rabu) 12.00 tengah hari

 


NO.TENDER

LHDNM BL.21/2019


 

BUTIR-BUTIR TAWARAN

PERISIAN, PERKHIDMATAN SOKONGAN BAGI PEMBANGUNAN APLIKASI DAN PENYELENGGARAAN PERISIAN UNTUK PROJEK KEJURUTERAAN SEMULA SISTEM TAKSIR SENDIRI DI LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA

(LHDNM)


 

KELAS  PENDAFTARAN ККМ

 

Kod Bidang: 210103, 210104,210106, 210107 dan 210109

 


TAKLIMAT (DIWAJIBKAN HADIR)

 

Tarikh: 23 Ogos 2019 (Jumaat)

Masa: 11.30 pagi

Tempat Bilik Mesyuarat Terenggong 2, Aras 1,.

Ibu Pejabat Lembaga Hasi Dalam Negeri Malaysia, Menara Hasil, Persiaran Rimba Permai,

Cyber 8, 63000 Cyberjaya, Selangor


 

HARGA DOKUMEN 

RM8,479.00


TARIKH DAN WAKTU TUTUP

 

18 September 2019 (Rabu) 12.00 tengah hari


 

 

i) Petender perlu berdaftar secara atas talian (online) sebagai pembekal dengan pihak LHDNM untuk menyertai tender ini dengan melayari laman web Sistem e-Perolehan LHDNM melalui capaian https://www.tenderwizard.my/ LHDNM 

 

ii) Dokumen Tender hanya akan dijual kepada petender yang mempunyai kod bidang berkaitan dan masih sah pendaftarannya serta hanya boleh dibeli melalui Sistem e-Perolehan LHDNM mulai 23 Ogos 2019 (Jumaat). Bayaran bagi Dokumen Tender tidak akan dikembalikan.

 

iii) Semasa talimat tender, petender hendaklah mengemukakan SALINAN FOTOSTAT Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat oleh Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah dan berkuat kuasa (tidak dikembalikan)

 

IV) Petender hendaklah mengambil perhatian bahawa Hi Perkhidmatan sebanyak 0.75% yang dijana melaļui Sistem e-Perolehan LHDNM akan dikenakan kepada pembekal/syarikat yang dilantik, tertakluk kepada had maksimum RM9,000.00. 

 

v). Kenyataan tawaran ini juga boleh dilihat di portal rasmi LHDNM http://www.hasil.gov.my 

 

vi) Syarikat WAJIB MENGHADIRI TAKLIMAT TENDER. Hanya PENAMA DI SIJIL KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA ;(KKM) SAHAJA yang dibenarkan menghadiri sesi taklimat."

 

 vii) Dokumen Tawaran Tender serta lain-lain dokumen sokongan hendaklah dikemukakan secara atas talian (online) :, melalui Sistem e-Perolehan LHDNM pada atau sebelum 18 September 2019 (Rabu). Tawaran yang lewat diterima dari tarikh dan masa yang ditetapkan TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.

 

vii) Penjelasan lanjut mengenai tender ini hendaklah menghubungi pegawal-pegawai berikut:

 

Dokumen Tender 

Razali Bin Yaacob . -03-83138888 samb. 20505 razaliyaacob@hasil.gov.my 

Nurul Jannah Binti Hasnan, -03-83138888 samb.20524.nuruljannah.h@hasil.gov.my 

Nurul Ayuni Binti Mohd Ariff - 03-83138888 samb. 20525 nurulayuni@hasil.gov.my 

 

Bantuan Teknikal Perolehan - 03-79627870/7947 'eperolehanlhdnm@hasil.gov.my