Asklegal

Tender | Construction

Pejabat Daerah Muar - Road Works & Maintenance


Tender adalah dipelawa kepada Kontraktor-kontraktor yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia [LPIPMCIDB)] /Kementerian Kewangan dalam Gred, Kategori dan Pengkhususan yang berkaitan serta masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini bagi kerja berikut:-

 


Bil.1 


 

Nombor Tender/Tajuk Projek (pembiayaan)

 

PDMT/8/2019

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN, MEMBAIKI BAHU JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN PT. SARI BUKIT BATU BAKRI, MUAR.

 

PDMT/9/2019 

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SARANG BUAYA DARAT PT SEMERAH KE SIMPANG PARIT LATIFF SG BALANG, MUAR.


Taraf

Bumiputera 

 

 

Syarat Pendaftaran

 

Berdaftar Dengan CIDB

 

Memegang Perakuan  Pendaftaran  Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dan Sijil Tarat Bumiputera yang masih Sah 

 

Gred: G3

 

Kategori CE

 

 

Pengkhususan  CE 01& CE 21

 

 

Tempat & Tarikh

 

Pejabat Daerah Muar, 

Bahagian Kewangan

Pembangunan Fizikal, Muar.

 

 

Pada: 20.08.2019 Hingga:  15.09.2019

 

 

LAWATAN TAPAK DIWAJIBKAN:

 

 

Pada: 25.08.2019 Jam:10.00 PAGI 

 

 

 TEMPAT TAKLIMAT:  PEJABAT DAERAH MUAR

 

 

  Tempat &Tarikh  Dokumen Mulai Dijual 

 

 

Pejabat Daerah  Muar, 

Bahagian Kewangan Pembangunan Fizikal, Muar. 

 

 

 Pada : 25.08.2019 (SELASA)  hingga 12.09.2019 12.00 TENGAH (KHAMIS)

 

 

Harga Dokumen & Bayaran Atas Nama

 

 

RM 250.00 (DRAF BANK SAHAJA)

 

 

Pegawai Daerah  Muar

 

 

Tempat, Tarikh & Waktu Tender Tutup

 

Pejabat Daerah Muar,  Bahagian Pembangunan   Fizikal, Bangunan 

 

Sultan  Abu Bakar,  Peti Surat 111, Jalan Petri, 84000   Muar, Johor.

 

 

 15.09.2019 (TUTUP TENDER) (AHAD) 12.00 TENGAH  HARI

 

 

 

Waktu Dokumen Tender dan Dokumen Meja Tender boleh disemak dan diperolehi adalah seperti berikut:-

 

 

Hari

Ahad hingga Rabu 

 

Waktu 

9.00 pagi - 12.00 tengah hari

2.30 petang - 4.00 petang 

 

 

Khamis

9.00 pagi - 12.00 tengah hari 

 

 

Dokumen tender akan dikeluarkan kepada kontraktor yang sah atau wakil-wakil yang ditauliahkan dengan kemukakan Perakuan Pendaftaran dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB), Sijil Pengiktirafan Taraf Bumiputera Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Perakuan Pendaftaran Perniagaan (SSM) yang asal. 

 

Dokumen tender yang lengkap hendaklah dikemukakan sebelum atau pada 15 SEPTEMBER 2019 (AHAD) Jam 12.00 tengah hari. Dokumen tender hendaklah dimasukkan ke dalam sampul berlakri dengan menulis Tajuk Tender dan Nombor Tender dan dimasukkan ke dalam peti tender di Pejabat Daerah Muar. 

 

Dokumen tender yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan. Pejabat Daerah Muar tidak terikat untuk menerima mana-mana tawaran atau mana-mana tawaran yang terendah.

 

PEJABAT DAERAH MUAR 

BANGUNAN SULTAN ABU BAKAR, PETI SURAT 111, JALAN PETRI, 

84000 MUAR, JOHOR.