Asklegal

Tender | Services

CyberSecurity - Provision of Development for Common Criteria


1. Tawaran berikut adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat tempatan yang menawarkan perkhidmatan di bawah:-


No. Rujukan Dan Tajuk Sebutharga

 

Sebutharga No. : SH/12/2019(R)

 

Provision of Development for Common Criteria with Cryptography Documentation for Pilot Product, Cyber Security Malaysia .


 

Kelayakan Pelender  (Berdiftar dengan)

 

 Kementerian Kewangan Malaysia

 

Berdaftar dalam salah satu daripada  kod berikut:  

Kod: 2211011222704/222705 


Harga Dokumen Dan Tarikh Mula Dijual

 

 RM100.00 Set 22 Ogos 2019 hingga 27 Ogos 2019


Tarikh dan Masa Ditutup

29 Ogos 2019 @ 12.00 tengahari


 

Taklimat bagi Sebutharga diatas akan diadakan pada 22 Ogos 2019 (Khamis) @ 10:00 pagl. Petender mesti hadir pada tarikh tersebut dan diminta berkumpul di Level 6, Tower 1, Menara Cyber Axis, Jalan Impact, 63000 Cyberjaya, Selangor. Hanya petender yang menghadiri taklimat Sebutharga ini sahaja akan dibenarkan mengemukakan tawaran Sebutharga tersebut.

 


2. Dokumen meja tawaran boleh disemak di alamat di atas dan boleh dibeli pada waktu pejabat dengan mengemukakan:-

 

(i) Bayaran secara wang tunai/ wang pos / wang kiriman pos/draf bank/ cek berpalang atas nama Cyber Security Malaysia. Wang bayaran dokumen tawaran tidak akan dikembalikan. 

 

(ii) Salinan sijil pendaftaran Kementerian Kewangan Malaysia (Sijil Virtual) dan salinan sijil tersebut tidak akan dikembalikan 

 

3. Dokumen tawaran petender yang lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam peti tender yang disediakan di alamat di atas. 

 

4. Semua kos yang berkaitan dengan pengambilan dan penghantaran dokumen tawaran adalah menjadi tanggungjawab petender. 

 

5. Cyber Security Malaysia tidak tertakluk untuk menerima mana-mana tawaran terendah atau sebarang tawaran. Cyber Security Malaysia berhak untuk membatal / menunda / menggantung tawaran di atas secara keseluruhan atau sebahagian sebelum/selepas tarikh & masa tutup tawaran tanpa menyatakan sebab di atas keputusan tersebut 

 

6. Dokumen tawaran petender yang dikemukakan selepas tarikh & masa tutup tawaran (seperti dinyatakan di atas) tidak akan diterima atau dipertimbangkan. 

 

7. Maklumat ringkas tawaran di atas boleh dilihat di http://www.cybersecurity.my.