Asklegal

Tender | Maintenance Tender | Services

 Perbadanan Aset Keretapi - Building Roof Repair And Other Works


Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)/Kementerian Kewangan dalam gred, kategori, pengkhususan dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut:


TAJUK PROJEK

 

NO. TENDER: RAC/A/05/2019

 

Kerja-kerja Membaikpulih Bumbung Bangunan Dan Lain-Lain Kerja Yang Berkaitan Di Bangunan Stesen Kereta Api Kuala. Lumpur


 

**TARAF/JENIS SYARIKAT, GRED, KATEGORI DAN PENGKHUSUSAN

 

BUMIPUTERA/T1. 

 

 CIDB (Perakuan Pendaftaran & SPKK) 

Gred: G4

Kategori:B & CE

Pengkhususan B03 & CE21


TEMPAT DAN TARIKH DOKUMEN MULAI DIJUAL

 

 Perbadanan Aset Keretapi, No 29G, Jalan TKS 1, Kajang Sentral Business Park, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan

 Tarikh Dokumen Dijual: 6/9/2019 (Jumaat) hingga 27/9/2019  (Isnin)

 

  * Dokumen dijual selepas Lawatan Tapak


HARGA DOKUMEN DIJUAL & BAYARAN

 

RM350.00/set (Tidak akan dikembalikan)

 

 Tunai/Wang Pos / Draf Bank atas nama  PERBADANAN ASET KERETAPI


TEMPAT DAN TARIKH DOKUMEN DITUTUP

 

Tempat: Peti Tender,   Perbadanan Aset  Keretapi

Tarikh Tutup Tender:  27/9/2019 (Jumaat)

 

Masa: 12.00 tengah hari

*Tawaran yang  lewat tidak akan dipertimbangkan


TARIKH TAKLIMAT & LAWATAN ТАРАК

 

Tarikh Taklimat: 06/09/2019 (Jumaat)

Masa Taklimat: 10.00pagi

 

Tempat Taklimat: Bilik Latihan, Aras 1, Perbadanan Aset

Keretapi

 

* Lawatan tapak akan diadakan selepas sesi taklimat. 

* Kontraktor dikehendaki menyediakan kenderaan sendiri.


 

Dokumen Tender hanya akan dikeluarkan kepada Kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, Kontraktor dikehendaki membawa perakuan/sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang dikeluarkan oleh CIDB serta Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Usahawan (jika berkenaan) berserta Satu Salinan sijil-sijil tersebut. 

 

Dokumen Tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri yang ditulis No Tender di penjuru kiri sampul dan dimasukkan ke dalam Peti Tender di alamat:

 

 

Pengurus Besar, 

Perbadanan Aset Keretapi

No.29G, Jalan TKS 1, Kajang Sentral Business Park, 

43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan.

 

 

Kehadiran ke Taklimat Projek dan Lawatan Tapak adalah DIWAJIBKAN. Hanya penama di dalam PPK, SPKK dan STB sahaja yang dibenarkan menghadiri taklimat dan lawatan tapak ini. Kontraktor/Syarikat TIDAK BOLEH mewakilkan pegawai lain selain daripada penama PPK, SPKK dan STB.

 

 

**Jenis Syarikat Tempatan:

T1 - Syarikat yang 100% milik tempatan