Asklegal

Tender | Maintenance Tender | Construction

Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan - Upgrade Hot Spring Area


  1. Tender adalah dipelawa kepada kontraktor-Kontraktor Bumiputera Kelantan yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia/PUKONSA/UPKJ/Kementerian Kewangan dalam gred, kategori dan pengkhususan; dan masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut :-

 

Bil.1

 

Tajuk Dan No. Tender

NO. TENDER: 02/2019

 

CADANGAN MENAIK TARAF KAWASAN KOLAM AIR PANAS (TANAH MILIK MAJLIS DAERAH MACHANG) DI ATAS LOT 1274 KAMPUNG RENGAS, TOK BOK DAERAH MACHANG, JAJAHAN MACHANG,KELANTAN


 

Gred & Kategori

Gred G59

Kategori: B

Pengkhususan: B04


 

Tarikh, Masa dan Lawatan Tapak

21.08.2019 (Rabu)    10:00 pagi       

 

 Tapak Projek (Kolam Air Panas Tok Bok)  

 

(KEHADIRAN TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK DIWAJIBKAN)


Tempoh & Tempat Penjualan Dokumen

 

25.08.2019 Hingga 1.09.2019 

 

Tempat: SHAH Architect 6434-C, Jalan Raja Dewa 5/20,  15150 Kota Bharu, Kelantan


 

Tarikh Tutup Tender

 

11.09.2019  (Rabu) ) Sebelum @jam  12.00 tengahari


 

Harga Dokumen

RM500.00 (Wang Tunai)


 

 

2. Kontraktor yang hadir ke Lawatan Tapak hendaklah membawa bersama Sijil-sijil ASAL dan SALINAN (tidak akan dikembalikan) bagi Sijil Pendaftaran dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK). PERWAKILAN KUASA ADALAH TIDAK DIBENARKAN SAMA SEKALI. Penama yang dinamakan di dalam sijil sahaja dibenarkan menghadiri taklimat tender dan lawatan tapak.

 

3.Dokumen Meja Tender disediakan untuk semakan di SHAH Architect, 6434-C, Jalan Raja Dewa 5/20, 15150 Kota Bharu, Kelantan pada waktu pejabat (9.00 pagi - 5.30 petang) sehingga tarikh tutup tender.

 

4.Dokumen Tender yang telah sempurna diisi dan ditandatangani hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri,dengan nombor dan tajuk tender dituliskan di kirinya dan dimasukkan ke dalam peti tender di alamat berikut:-

 

Peti Tender

Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan

Tingkat 10, Bangunan PKINK, Jalan Tengku Maharani, Peti Surat 142,

15710 Kota Bharu, Kelantan.

 

5. Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan tidak bertanggungjawab ke atas kos perbelanjaan berhubung dengan tawaran ini dan tidak terikat untuk menerima sebarang tawaran yang terendah.