Asklegal

Tender | Construction

JKR - Health Clinic In Machang ,Kelantan


Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pernbinaan Malaysia/PUKONSA/UPKJ/Kementerian Kewangan dalam gred, kategori, pengkhususan dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut :-


 

Pejabat yang memanggil tawaran

Bahagian Kontrak dan Ukur Bahan JKR Kelantan


Tajuk Projek (Pembiayaan)

KLINIK KESIHATAN (JENIS 7 TERATAI) JOH, MACHANG, KELANTAN.

 

NO TENDER: JKR/KEL(P)13(T)/2019


Taraf / Jenis Syarikat

Bumiputera T1


Gred, Kategori & Pengkhususan/Kelas. Tajuk & Tajuk Kecil/ Kelas. Kepala & Sub kepala

 

Gred:G6 Kategori:B

Pengkhususan: B04

 

Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan & Sijil Taraf Bumiputera


Tempat dan Tarikh Dokumen Mulai Dijual

 

Bahagian Tender Kontrak Dan Ukur Bahan, Tingkat Bawah, Blok B, JKR Kelantan

27/08/2019 (SELASA)   Hingga   15/09/2019 (AHAD)

 


Harga Dokumen & Bayaran Atas Nama

 

RM 200.00   Pengarah JKR Kelantan

 

Bayaran hendaklah dibuat dengan menggunakan Draf

Bank atau Kiriman Wang. Bayaran tidak akan dikembalikan


 

Tempat, Tarikh & Waktu Tender Tutup

 

Bahagian Tender Kontrak Dan Ukur Bahan, Tingkat Bawah, Blok B, JKR Kelantan

 

Pada : 23/09/2019 (ISNIN)

 

Sebelum atau pada Jam 12.00 tengah hari

 

Tender yang lewat tidak akan


 

Taklimat projek dan lawatan tapak adalah diwajibkan Berkumpul di JKR Jajahan Machang, Kelantan pada 27 Ogos 2019 jam 10.00 pagi


 

Bagi lawatan tapak atau sesi taklimat tender yang diwajibkan, hanya penama yang tercatat di dalam sijil PPK, SPKK, PUKONSA atau UPKJ.

 

Dokumen Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi di pejabat-pejabat berkenaan semasa waktu pejabat.

 

Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/kiriman wang/wang pos di atas nama Pengarah JKR Kelantan. Dokumen tender akan dikeluarkan kepada wakil Kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil Kontraktor dikehendaki membawa perakuan/sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) serta Sijil Taraf Bumiputera yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Kontraktor dan Usahawan (jika berkenaan) berserta satu salinan Sijil-sijil tersebut. Bagi Kontraktor yang berdaftar dengan PUKONSA atau UPKJ, wakil Kontraktor yang sah dikehendaki membawa perakuan/sijd ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Pendaftaran PUKONSA atau UPKJ dan Sijil Taraf Bumiputera (jika berkenaan).

 

* Jenis Syarikat Tempatan :

T1 - Syarikat 100% milik tempatan.

A1 – Syarikat 100% milik tempatan ATAU syarikat tempatan yang disenaraikan di BSKL yang mempunyai pegangan ekuiti asing tidak melebihi 30%dan ahli Lembaga Pengarah, pengurusan dan pekerja  adalah 100% warganegara.

A2 - Syarikat 100% milik tempatan ATAU syarikat tempatan yang disenaraikan di BSKL ATAU Syarikat Usahasama yang diperbadankan diMalaysia yang mempunyai pegangan ekuiti asing tidak melebihi 49% dan majoriti ahli Lembaga Pengarah, pengurusan dan pekerja adalah warganegara.