Asklegal

Tender | Services

Ferrier Hodgson MH Sdn Bhd - (8) Freehold condo unit together with one (1) parking per unit


 

Kenyataan tawaran adalah dipohon bagi lapan (8) unit kondominium pegangan bebas bersama dengan satu (1) tempat letak kereta per unit yang terletak dalam pembangunan kondominium bertingkat tinggi dikenali sebagai Gumey Heights Condominium and Lanai Gumey Corporate Suites, Jalan Bukit Keramat, Kuala Lumpur atas dasar 'sepertimana ia ada seperti berikut:

 


No. Unit No Keluasan lantal (kaki persegi)

1 D-13A-2 1,118

2 D-15-2 1.118

3. D-16-7 1,118

4.D-17-2 1,118

5.D-17-7 1,118

6.D-18-7 1,118

7.E-3A-4 814

8.E-13-6 732


 

 

Memorandum Maklumat yang mengandungi butir-butir ringkas dan terma dan syaratsyarat jualan boleh didapati dengan bayaran RM100 daripada alamat di bawah.

Perintah juruwang atau draf bank sebanyak 10% daripada harga tawaran diperlukan sebagai wang pendahuluan yang akan dikembalikan hanya sekiranya tawaran tidak berjaya. Semua tawaran hendaklah dihantar dalam sampul surat tertutup ditanda "MO 4633" ke pejabat Pelikuidasi pada jam 5.00 petang pada 15 September 2019.

Untuk butir-butir dan pemeriksaan lanjut, sila hubungi Cik Ding Su Lynn atau Cik Ong Win Nie.

Dato' Heng Ji Keng & Michael Joseph Monteiro

Pelikuidasi bagi

Mampu Jaya Sdn Bhd (Dalam Pelikuidasi) da Ferrier Hodgson MH Sdn Bhd (No. Syarikat. 459793-W)

Baker Tilly MH Tower

Level 10, Tower 1, Avenue 5

Bangsar South City

59200 Kuala Lumpur.

Tel : (603) 2297 1150 Faks: (603) 2282 9982

Pelikuidasi tidak terikat untuk menerima tawaran yang tertinggi atau apa-apa tawaran.