Asklegal

Tender | Supply Tender | Installation Tender | Services

Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya - Cooling Tower Organization & Chiller Services


Tender adalah dipelawa kepada Kontraktor Bumiputera yang mempunyai Sijil Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) Sijil Kontraktor Kerja Bertaraf Bumiputera dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia LPIPM (CIDB) dalam kategori dan Pengkhususan yang berkaitan membuat tawaran bagi kerja berikut:-


No.Tender

MPHTJ/T2/ JPPH/2019


Tajuk Projek

KERJA-KERJA MEMBEKAL,MEMASANG,  DAN MENGUJITAULIAH  SATU UNIT"CHILLER"  SERTA KERJA-KERJA  PENYELENGGARAAN "COOLING TOWER” DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI KOMPLEKS MELAKA MALL MP HANG TUAH JAYA


Gred, kategori,  & Pengkhususan

 

Gred: G3 (Bumiputera)

 

Kategori:  Mekanikal Dan Elektrikal (ME)

 

Pengkhususan:  MO1 Sistem Hawa  Dingin Dan Pengedaran Udara


 

Tarikh & Masa Lawatan Tapak

 

Tarikh: 13.08.2019 (Selasa)

 

Masa:  9.00 Pagi

 

Tempat   Berkumpul :  Hadapan pintu  masuk aras G MPHTJ

 

kehadiran  adalah diwajibkan

 

Hanya penama yang tercatat dalam Sijil Pendaftaran  Syarikat sahaja dibenarkan menghadiri lawatan tapak. kontraktor / syarikat TIDAK BOLEH mewakilkan selain penama


 

 Tempat Dan Tarikh Dokumen Mula Dijual

 

Kaunter Khidmat   Pelanggan, Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya,  Sf-01, Aras 2, Kompleks Melaka  Mall  ,  75450 Lebuh Ayer  Keroh - Tun   Razak, Melaka   

 

Tarikh Dokumen Dijual: 20.08.2019  (Selasa)  Hingga 10.09.2019 (Selasa)


Harga Dokumen & Bayaran Atas Nama

 

RM  300.00 (tidak akan dikembalikan)

 

Yang Dipertua   Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya


 

Tempat,Tarikh dan & Waktu Tender Tutup

 

Kaunter Khidmat  Pelanggan,   Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya,  Sf-01, Aras 2, Kompleks Melaka  Mall  ,  75450 Lebuh Ayer  Keroh - Tun   Razak, Melaka  

 

Tarikh Tutup  Tender:   17.09.2019   (Selasa)

Waktu: 12.00 Tengah hari 

Tender Yang Lewat Diterima  Tidak Akan  Dilayan 


 

 

1. Naskah Meja Tender akan dipamerkan mulai 20 Ogos 2019 hingga 10 September 2019 semasa waktu pejabat di Kaunter Khidmat Pelanggan Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya di alamat SF-01, Aras 2, Kompleks Melaka Mall, AyerKeroh, Hang Tuah Jaya, 75450 Melaka. 

 

2. Dokumen tender akan dijual mulai 20 Ogos 2019 mengikut waktu pejabat sehingga 10 September 2019. Dokumen TIDAK akan dijual selepas tempoh ini.

 

3.Kontraktor yang ingin memasuki Tender hendaklah menyediakan wang tunai seperti yang dinyatakan sebagai bayaran Dokumen Tender dan mengemukakan Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerajaan dan Sijil Taraf Bumiputera untuk pengesahan serta satu (1) salinan untuk simpanan Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya (MPHTJ).

 

4.Semua tawaran mestilah dikemukakan dalam sampul surat bermeteri dan dialamatkan kepada yang Dipertua Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya dan dimasukkan ke dalam peti tawaran di pejabat Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya (berhampiran kaunter khidmat pelanggan) tidak lewat daripada jam 12.00 tengah hari pada 17 September 2019.

 

5. Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya tidak terikat untuk menerima tawaran terendah atau sebarang tawaran.