Asklegal

Tender | Construction Tender | Government

Majlis Perbandaran Pasir Gudang  - Upgrade Works Part Of Housing Area


Tawaran adalah dipelawa kepada pemborong-pemborong bertaraf BUMIPUTERA yang mempunyai lesen Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan berdaftar dengan Construction Industry Development Board (CIDB) di bawah tajuk / kod bidang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja-kerja berikut:-


 

JENIS KERJA & BILANGAN TAWARAN

 

KERJA-KERJA NAIKTARAF SEBAHAGIAN KAWASAN TAMAN BANDAR PASIR GUDANG (FASA 3)

MPPG/T31/2019/BPK/JKEJ


GRED, KATEGORI, PENGKHUSUSAN

G4 CE01 & CE21 & E04 


HARGA DOKUMEN

RM 300.00


 

 

LAWATAN TAPAK /TAKLIMAT TENDER (WAJIB HADIR)

TARIKH: 13 OGOS 2019 (SELASA)

MASA: 10.00 PAGI 

TEMPAT: BILIK AUDITORIUM, ARAS 3, MENARA AQABAH, MPPG

 

PERHATIAN : HANYA PEMILIK SYARIKAT SAHAJA YANG DIBENARKAN MENGHADIRI

TAKLIMAT /LAWATAN TAPAK

Sila bawa bersama SIJIL/LESEN ASAL dan 1 Salinan

 


 

Dokumen tawaran boleh dimuat turun di laman sesawang sistem sebutharga MPPG iaitu http://kontrak.mppg.gov.my/eSebutharga mulai 13 OGOS 2019 (SELASA) hingga 29 OGOS 2019 (KHAMIS) dengan dikenakan bayaran seperti di atas dalam bentuk Draf Bank, Kiriman Wang Pos dan Kiriman Pos berpalang dibuat atas nama Majlis Perbandaran Pasir Gudang atau secara "On Line" juga akan diterima.

 

Dokumen tawaran yang tidak lengkap adalah tidak sah dan tidak akan diterima. Tempoh sah laku lesen hendaklah sekurang-kurangnya 3 bulan dari tarikh tutup tawaran. Naskah Meja Tender akan dipamerkan di Bahagian Pengurusan Kontrak, Aras 10, Menara Aqabah, Pasir Gudang, Johor pada waktu pejabat.

 

Dokumen yang lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan ditulis di sebelah atas kiri sampul No. Tawaran dan jenis kerja berkaitan dan dikembalikan kepada:

 

 

Yang Dipertua 

Majlis Perbandaran Pasir Gudang 

Aras 19, Menara Aqabah 

Jalan Bandar,

 81700 Pasir Gudang, Johor

 

 

 

Tarikh tutup tidak lewat dari jam 12.00 tengah hari pada 3 SEPTEMBER 2019 (SELASA) dan dikehendaki memasukkan ke dalam peti tawaran di Bahagian Pengurusan Kontrak, Aras 10, Menara Aqabah, Pasir Gudang, Johor. Pihak kami tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah sekali atau sebarang tawaran.


HANYA KONTRAKTOR YANG TELAH BERDAFTAR DENGAN MAJLIS PERBANDARAN PASIR GUDANG SAHAJA YANG LAYAK MEMBELI DOKUMEN TAWARAN. SEGALA PEMBELIAN DIBUAT SECARA "ON LINE" DI LAMAN SESAWANG SISTEM SEBUTHARGA MPPG IAITU http://kontrak.mppg.gov.my/eSebutHarga. SEBARANG PERTANYAAN SILA HUBUNGI 07-2547771 - Bahagian Pengurusan Kontrak.