Asklegal

Tender | Services Tender | Government

Majlis Bandaraya Ipoh - Annual Contract For Drainage Works


 

Tender adalah dipelawa daripada syarikat yang masih sah berdaftar dengan CIDB dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja kerajaan (SPKK) dalam gred, kategori dan pengkhususan yang berkaitan serta yang masih dibenarkan membuat tawaran bagi melaksanakan kerja-kerja seperti yang berikut:-


NO TENDER FAIL RUJUKAN TAJUK

 

NO.TENDER 

T0004/19 

 

FAIL RUJUKAN 

F7/6/1/8/19

 

TAJUK

  1. KONTRAK TAHUNAN BAGI KERJA - KERJA PENYELENGGARAAN LONGKANG UTAMA, KELUBUNG JALAN SERTA KERJA BERKAITAN DI DALAM KAWASAN MAJLIS BANDARAYA IPOH UNTUK TEMPOH 24 BULAN (TAHUN 2019-2021) - ZON 1

 

NO.TENDER

TO005/19

 

FAIL RUJUKAN 

F7/6/2/9/19

 

TAJUK

 

2.) KONTRAK TAHUNAN BAGI KERJA - KERJA PENYELENGGARAAN LONGKANG UTAMA KELUBUNG JALAN SERTA KERJA BERKAITAN DI DALAM KAWASAN MAJLIS BANDARAYA IPOH UNTUK TEMPOH 24 BULAN (TAHUN 2019-2021) - ZON 4.

 

Tender yang lewat tidak akan diterima.


 

KELAYAKAN KONTRAKTOR/SYARIKAT

 

(BUMIPUTERA)   GRED G3. 

 

KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE21


TARIKH/HARGA/TEMPAT DOKUMEN DIJUAL

 

DARI TARIKH 

08 OGOS 2019 (KHAMIS)

 

HINGGA 

28 OGOS 2019 (RABU)

 

HARGA DOKUMEN

RM50.00

 

TEMPAT

BHG, BEKALAN TKT 1, JAB. PERBENDAHARAAN. MAJLIS BANDARAYA IPOH

 

 

WAKTU URUSAN

ISNIN-KHAMIS 

08:00 PAGI - 01:00 PETANG 

02:00 PETANG - 03:30 PETANG

 

JUMAAT 

08:00 PAGI - 12:15 TENGAHARI

02:45-03:30 PETANG


 

TARIKH & MASA TENDER DITUTUP

 

TARIKH 29 OGOS 2019 (KHAMIS)

 

MASA 12:00 TENGAHARI


 

2.Sekiranya petender tidak berdaftar dengan Majlis Bandaraya Ipoh dikehendaki berdaftar terlebih dahulu dengan kadar yang telah ditetapkan. Pembayaran bagi pembelian dokumen dan pendaftaran hendaklah dibuat dalam bentuk Deraf Bank/Kiriman Wang Wang Pos atas nama MAJLĪS BANDARAYA IPOH dan bayaran ini tidak akan dikembalikan. Dokumen Tender hanya dijual kepada syarikat atau wakilnya yang sah sahaja yang menunjukkan Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) Asal berserta satu salinan sijil tersebut dan Surat Wakit (bagi bukan pemegang asal siji). 

 

3.Semua dokumen Tender mestitah dikemukakan dalam sampul surat berlakri dan ditulis tajuk dan nombor Tender berkenaan di penjuru kiri dan dialamatkan kepada Datuk Bandar, Majlis Bandaraya Ipoh, Jalan Sultan Abdul Jalil, Greentown, 30450 Ipoh dan dimasukkan ke dalam Peti Tender di Bahaglan Bekalan, Tingkat 1, Jabatan Perbendaharaan, Majlis Bandaraya Ipoh. 

 

4. Majlis Bandaraya Ipoh tidak terikat untuk menerima dokumen tender yang terendah atau sebarang dokumen tender. Pihak Majlis juga tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang dokumen tender yang tidak terdapat di dalam Peti Tender setelah Peti Tender dibuka. 

 

5.Tidak mempunyai sebarang tunggakan (Cukai Taksiran/ Kompaun/ Sewaan/ Semak Samun/ pelbagai tunggakan lain) dengan MBI. Sekiranya tunggakan ini dijelaskan sebelum atau dalam tempoh penjualan dokumen tender, kontraktor/ pembekal layak untuk menyertai tender ini,

 

6.Bukti penghantaran bukan bukti penerimaan. 

 

7. Laman Web: www.mbl.gov.my