Asklegal

Tender | Maintenance Tender | Services

Kementerian Belia Dan Sukan  Malaysia - Proposed Upgrades & Complex Repairs


 

Tender adalah dipelawa kepada Kontraktor Bumiputera yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan Bahagian Pembangunan Kontraktor Dan Usahawan (BPKU) Kementerian Kerja Raya Malaysia dalam Gred, Kategori dan Pengkhususan yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut:-


PEJABAT YANG MEMANGGIL TENDER

 

Bahagian Kewangan, Kementerian Belia Dan Sukan  Malaysia

 


TAJUK PROJEK

NO.TENDER:  KBS.KEW.S.4-14/52 (T.17/2019)

CADANGAN MENAIKTARAF DAN BAIKPULIH KOMPLEKS RAKAN MUDA DAERAH BERA, PAHANG

 


TARAF/“ JENIS PENDAFTARAN

 

Bumiputera T1

 

GRED, KATEGORI DAN PENGKHUSUSAN

 

CIDB

 

GRED: G4

 

 

Kategori: B, CE dan ME 

 

Pengkhususan: B04 dan 21 

 

Berdaftar dengan

LPPM (CIDB)


 

TEMPAT DAN TARIKH DOKUMEN MULA DIJUAL 

 

Bahagian Kewangan, Aras 7, Menara KBS, · Presint 4,62570 Putrajaya

 

Dokumen dijual Dari : 22 Ogos 2019 (Khamis) Hingga 5 September 2019  (Khamis)

 

 *Dijual kepada petender yang menghadiri taklimat dan lawatan tapak sahaja


 

HARGA DOKUMEN DAN BAYARAN ATAS NAMA

 

RM 200.00 Ketua Setiausaha Kementerian Belia Dan Sukan Malaysia

 


TEMPAT, TARIKH DAN WAKTU TENDER  TUTUP 

 

Bahagian Kewangan, Aras 7, Menara KBS, Presint 4, 62570 Putrajaya

 

Pada 12 September 2019 (Khamis) 12:00 Tengah Hari 

 

*Tender yang lewat diterima tidak akan dilayan 

 


 

 

Petender yang berminat DIWAJIBKAN menghadiri Taklimat Dan Lawatan Tapak pada 21 Ogos 2019 (Rabu) pukul 2.30 petang d Kompleks Rakan Muda, 28200 Daerah Bera, Pahang. Hanya PEMILIK SYARIKAT/PENGARAH yang DIBENARKAN menghadiri Taklimat dan Lawatan Tapak dengan membawa bersama sijil pendaftaran ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dari Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) serta Si Taraf Bumiputera (STB) dari Bahagian Pembangunan Kontraktor Dan Usahawan (BPK) Kementerian Kerja Raya Malaysia. Kontraktor/Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawal selain daripada panama dalam PPK, SPKK dan STB


Dokumen Meja Tender boleh disemak di Aras 2, Bahagian Pembangunan sepanjang tempoh tender dan Dokumen Tender boleh diperolehi di pejabat seperti alamat di atas pada waktu pejabat (9.00 pagi - 4.00 petang). 

 

Dokumen Tender akan dikeluarkan kepada wakil kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil kontraktor hendaklah membawa sijil pendaftaran (ASAL dan satu (1) SALINAN) Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan SNI Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dari Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) serta Sijil Taraf Bumiputera (STB) dari Bahagian Pembangunan Kontraktor Dan Usahawan (BPKU) Kementerian Kerja Raya Malaysia. Salinan-salinan Perakuan dan/atau Sijil yang berkenaan boleh diterima jika disahkan oleh pejabat yang mengeluarkannya. 

 

Bayaran bagi Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam Ringgit Malaysia dan di dalam bentuk draf bank/ kiriman wang/ wang pos di atas nama Ketua Setiausaha Kementerian Belia Dan Sukan Malaysia. (Bayaran ini tidak akan dikembalikan) 

 

* Jenis Pendaftaran

T1 - Syarikat yang 100% milik tempatan 

A1 - Syarikat 100% milik tempatan ATAU syarikat tempatan yang disenaraikan di BSKL yang mempunyai pegangan ekuiti asing tidak melebihi 30% dan ahli Lembaga Pengarah, Pengurusan dan pekerja adalah 100% warganegara. 

A2 - Syarikat 100% milik tempatan ATAU syarikat tempatan yang disenaraikan di BSKL ATAU Syarikat Usahasama yang diperbadankan di Malaysia yang mempunyai pegangan ekuiti asing tidak melebihi 49% dan majoriti ahli Lembaga Pengarah, Pengurusan dan pekerja adalah warganegara.