Asklegal

Tender | Supply Tender | Installation Tender | Delivery Tender | Services Tender | Government

MARDI - Services For Laboratory Equipment & Accesories


 

Tawaran adalah dipelawa kepada Pembekal yang berpengalaman dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam bidang yang tersebut di bawah dan masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi perkara berikut:-


NO. TENDER/TAJUK TENDER

MDI/PK/KW/476-TB003/2019

MEMBEKAL MENGHANTAR MEMASANG DAN MENGUKUNA TUJUH (7) JENIS PERALATAN MAKMAL BERSERTA AKSESORI KE JABATAN PERTANIAN 

SEPERTIMANA BERIKUT:-

i. FULL ALL OPERATING SYSTEM  OF ONE (1) UNIT ELEMENTAL ANALYZER (CNS)

ii. FULL OPERATING SYSTEM ONE (1) UNIT DISCRETE ANALYZER

iii. OF ONE (1) UNIT DISCRETE

iv. TWO (2) UNIT PLATFORM SHAKER

V.ONE(1) UNIT WATER BATH

vi.TWO (2) UNIT ANALYTICAL BALANCE

vii.TWO (2) UNIT TOP PAN BALANCE


BIDANG PENDAFTARAN/HARGA DOKUMEN 

 

1) Syarat:-

Sijil Kementerian Kewangan 

Kod Bidang : 050501 - Peralatan Makmal Serta Aksesori 

Harga : RM50.00/tender (tidak termasuk cukai SST) 

*penambahan RM10.00/CD

 

 

2) Taklimat Tender (Kehadiran adalah diwajibkan)  

  • Hanya penama yang dinamakan dalam sisil MOF sahaja yang boleh menghadiri taklimat tender.
  • Pembekal tidak boleh mewakilkan pegawal selain  daripada penama dalam sijil MOF.
  •  Kehadiran wakil tidak akan dipertimbangkan untuk  menghadiri taklimat. 
  • Syarikat-syarikat yang GAGAL untuk hadir ke sesi taklimat adalah TIDAK LAYAK untuk menyertai tender ini.

 

3) Maklumat berkenaan taklimat adalah sepertimana berikut: 

Tarikh : 26 Ogos 2019 (Isnin)

Masa : 10.00 Pagi

Tempat : Bilik Mesyuarat Utama, Blok D4, Program Pengurusan Fizikal & Utiliti (AM02), Pusat Pembangunan Dan Pengurusan Harta, Ibu Pejabat MARDI, Serdang, Selangor.


 

 

Dokumen tender mula dijual dari 26 Ogos 2019 sehingga 10 September 2019 dan boleh dibeli dengan harga di atas dalam bentuk wang tunaitwang pos bank drat atas nama Ketua Pengarah MARDI (Cek persendirian/syarikat tidak diterima) semasa waktu pejabat antara 8:30 pagi sehingga 4:30 petang di Program Pengurusan Perolehan, Pusat Pengurusan Kewangan, Ibu Pejabat MARDI, Serdang, Selangor (Tel : 03-8953 711877091) dengan membawa salinan Sijil Pendaftaran Kementerian Kewangan (MOF). Kegagalan berbuat demikian menyebabkan dokumen tender tidak akan dikeluarkan. 

 

Dokumen tender yang telah sempurna diisi dan ditandatangani hendaklah dimasukkan ke dalam sampul bermeterai dan ditulis nombor rujukan tender di penjuru sebelah kiri sampul berkenaan. Dokumen ini hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender di Pusat Pengurusan Kewangan, Ibu Pejabat MARDI, 43400 Serdang, Selangor dan dokumen yang diposkan dengan menggunakan alamat di atas hendaklah sampai selewat-lewatnya pada atau sebelum tarikh tutup tender 17 September 2019 jam 12.00 tengah hari. 

 

MARDI tidak bertanggungjawab di atas kelewatan dokumen tender yang diposkan dan tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana-mana tawaran yang dikemukakan. 

 

Iklan tender juga boleh didapati melalui laman web MARDI (http://www.mardi.gov.my) dan laman web Kementerian Kewangan (http://myprocurement.treasury.gov.my).