Asklegal

Tender | Services

Universiti Teknologi MARA - Proposed Vehicle Maintenance And Repair Service


Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar di dalam bidang seperti di bawah yang pendaftarannya masih berkuatkuasa bagi menjalankan Perkhidmatan seperti berikut:


BUTIR-BUTIR TAWARAN :

No. Tender: UiTM/PER/T/3/89/19

 

Cadangan Perkhidmatan Penyelenggaraan Dan Pembaikan kenderaan Berat Atas 3 Ton (Kumpulan  1) Untuk Tempoh tiga (3) Tahun Di UITM Shah Pejabat Bendahari Alam, Selangor Darul Ehsan.

 

Kelayakan : Berdaftar Dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM)

 

Kod Bidang 220105,220107,220109,220113


No. Tender: UITM/PER/T/3/90/19

 

Cadangan Perkhidmatan Penyelenggaraan Dan Pembaikan kenderaan Berat Atas 3 Ton (Kumpulan  1) Untuk Tempoh tiga (3) Tahun Di UITM Shah Pejabat Bendahari Alam, Selangor Darul Ehsan.

 

Kelayakan : Berdaftar Dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM)

 

Kod Bidang 220105,220107,220109,220113


No.Tender: UITM/PER/T/3/91/19

 

Cadangan Perkhidmatan Penyelenggaraan Dan Pembaikan kenderaan Berat Atas 3 Ton Kumpulan (3) Tahun Di UITM Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.

 

Kelayakan : Berdaftar Dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM)

 

Kod Bidang 220105,220107,220109,220113


TARIKH/MASA/TEMPAT

 

Tempat Pamer/Jual/Tutup Tawaran: 

 

Pejabat Bendahari 

Jabatan Pengurusan Perolehan & Aset, 

Unit Panggilan Tender & Sebutharga Universiti Teknologi MARA

40450 Shah Alam Selangor Darul Ehsan  

 

 

Tarikh Masa Taklimat lawatan Tapak:  13/08/2019 jam 10.00 Pagi

 

Tempat Taklimat Lawatan Tapak:  

Bilik Latihan 1, Pejabat Bendahari Jabatan pengurusan Perolehan & Aset,

UiTM Shah Alam.

 

Tarikh Tutup Tawaran :  

03/09/2019 jam 12.00 tengah hari 

 

Harga Dokumen: RM70.00


 

1. Dokumen Meja Tawaran akan dipamer mulai 07/08/2019 

 

2. Hanya penama di Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan (KKM) Sahaja Yang boleh menghadiri lawatan/taklimat tender. Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawal selain dartpada penama di dalam sijil yang dinyatakan. 

 

3. Kehadiran Petender ke Taklimat dan Lawatan Tapak Tender adalah DIWAJIBKAN. Hanya Petender yang hadir Taklimat dan Lawatan Tapak Tender sahaja yang akan dibenarkan membeli Dokumen Tawaran. 

 

4. Petender yang TIBA LEWAT dari masa yang telah ditetapkan untuk sesi Taklimat dan Lawatan Tapak akan dikenakan tindakan seperti berikut : 

I. Tidak dibenarkan menyertai Taklimat dan Lawatan Tapak 

II. Tidak akan diberikan Borang Pengesahan Lawatan Tapak yang telah ditandatangani oleh Pegawai Jabatan ini 

III. Tidak dibenarkan menyertai Tawaran Tender yang dibuka ini dan sebarang rayuan tidak akan dipertimbangkan 

 

5. Dokumen Tawaran boleh dibeli Selepas Taklimat dan Lawatan Tapak pada waktu pejabat dengan menggunakan Wang Tunal/Deraf Bank atas nama BENDAHARI UiTM.

 

6. Petender-petender dikehendaki membawa Sijil Pendaftaran ASAL KKM dan Sijil Taraf Bumiputra (jika ada) beserta SALINAN sijil berkenaan semasa membeli Dokumen Tawaran tersebut 

 

7. Dokumen Tawaran yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender seperti yang dinyatakan 

 

8. Tawaran ditutup pada tarikh & Masa yang di nyatakan. Tawaran yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan.