Asklegal

Tender | Supply Tender | Vehicle Tender | Installation Tender | Delivery Tender | Services

Universiti Malaysia Pahang - Supply, Delivery, Installation, Testing And Commissioning Of Vehicle Electric, Electronic And Control System


 

Tender adalah dipelawa daripada kontraktor / pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) yang masih sah tempohnya serta berdaftar dengan Universiti Malaysia Pahang dibenarkan membuat tawaran bagi tender seperti berikut:


 

BIL 1.


NO.TENDER

UMP/ BEND.T/ 2019(3)


TAJUK TENDER

Supply, Delivery, Installation, Testing And Commissioning Of Vehicle Electric, Electronic And Control System For Automotive Engineering Centre, Universiti Malaysia Pahang


 

KOD BIDANG

Kementerian Kewangan Malaysia Kod Bidang: 060501 Atau 060502 

 En. Muhamad Imran Bin Mohmad Salraji

 

09-4246261


 

HARGA DOKUMEN

RM200.00


 

TARIKH JUALAN / TARIKH TUTUP

 

Mulai: 08 OGOS 2019 hingga 3 SEPTEMBER 2019

 

Tarikh Tutup : 3 SEPTEMBER 2019 (SELASA)

 

Jam ; 12.00 TENGAH HARI

 

LAWATAN TAPAK: TIADA


2.Dokumen Tender boleh disemak dan diperoleh di Jabatan Bendahari (Bahagian Perolehan), Aras 1, Bangunan Canseleri Tun Abdul Razak, Universiti Malaysia Pahang, 26600 Pekan, Pahang Darul Makmur semasa waktu pejabat seperti berikut:


HARI

Isnin - Khamis


WAKTU

9.00 pagi hingga 12.30 tengah hari 

2.15 petang hingga 4.30 petang


Jumaat


WAKTU

9.00 pagi hingga 12.00 tengah hari 

3.00 petang hingga 4.30 petang


Sabtu, Ahad & Cuti Umum

Tutup


No. Telefon

09-424 5353 / 424 5321


 

3.Dokumen Tender boleh diperoleh dengan mengemukakan Kad Debitkad ATM melalui Sistem Pembayaran Tanpa Tunai (e-pos) di kaunter Bahagian Perolehan, Jabatan Bendahari, Universiti Malaysia Pahang, Pekan. 

 

4.Bagi Tender yang mempunyai lawatan tapak, pihak syarikat adalah diwajibkan menghadiri dahulu lawatan tapak tersebut sebelum membuat pembelian dokumen. Borang lawatan tapak akan dlberikan kepada pemilik penama syarikat yang sah sahaja. 

 

5.Dokumen Tender akan dijual kepada kontraktor atau wakil-wakil yang sah sahaja. Sila kemukakan Satu Salinan Sijil Bumiputera / Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) | Pusat Khidmat Kontraktor / Lembaga Pembangunan Dan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) / Suruhanjaya Tenaga yang masih sah tempohnya untuk semakan dan satu salinan untuk simpanan Jabatan Bendahari, Universiti Malaysia Pahang. Pembelian naskhah secara kiriman pos tidak akan dilayan. 

 

 

6.Dokumen Tender yang telah disempurnakan hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat dan ditandakan dengan jelas nombor, tajuk dan tarikh tutup tender tersebut di sudut sebelah kiri atas sampul surat berkenaan dan dimasukkan sendiri ke dalam peti Tender atau melalui kiriman pos di alamat seperti dinyatakan di atas sebelum atau pada tarikh dan masa yang telah ditetapkan seperti di atas. Tender yang lewat dikemukakan tidak akan dipertimbangkan. 

 

7.Universiti tidak terikat untuk menerima tawaran terendah atau sebarang tawaran. 

 

8.Notis Tender ini juga dipaparkan di laman web rasmi UMP. Sila layari www.ump.edu.my/ms/pembekal

 

BENDAHARI / KETUA PEGAWAI KEWANGAN UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG.