Asklegal

Tender | Maintenance Tender | Construction

Majlis Perbandaran Klang - Repair & Road Works


MAJLIS PERBANDARAN KLANG BANGUNAN SULTAN ALAM SHAH, JALAN PERBANDARAN, 41675 KLANG SELANGOR DARUL EHSAN TEL:03-3371 6044,3371 1376, 3371-6141 FAX:03-3372 0344,3374 2245 LAMAN WEB: www.mpklang.gov.my E-mel: aduan@mpklang.gov.my


 

Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor yang berdaftar di Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) / Kementerian Kewangan, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) dan masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini bagi melaksanakan kerja-kerja seperti berikut:-


BIL  1 TAJUK KERJA

Sila Layari http://tender.selangor.gov.my atau laman web rasmi Majlis Perbandaran Klang (www.mpklang. gov.my) untuk keterangan tajuk kerja tersebut. 

a). MPK/JK 600-13/1/94(2019): (G4 - CE01 & CE21) 

b). MPK/JK 600-13/1/86(2019) - (G3-E04 & E06 & E11) 

 


TARAF TENDER & SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN

 

BERDAFTAR DENGAN 

 

 A). CIDB (G4/CE01 & CE21) 

 B). CIDB (G3 / E04 & E06 & E11)

 

(RUJUK IKLAN DI http://tender.selangor.gov.my)

 

&

 

SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) BAGI KERJA YANG

MENGGUNAKAN LESEN CIDB

 

&

 

BERDAFTAR DENGAN E-TENDER SELANGOR

 

&

 

UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI SELANGOR (UPEN)


 

TARIKH DAN TEMPAT DOKUMEN DIJUAL

 

MULAI: 

a). & b). 16/08/2019 (JUMAAT)

 

Nota: *Dokumen Tender hanya akan dijual kepada syarikat yang menghadiri taklimat / lawatan tapak sahaja. Untuk maklumat taklimat/lawatan sila rujuk di http://tender.selangor.gov.my di setiap tajuk iklan yang dipamerkan.

 

* Sila kemaskini maklumat syarikat dalam laman web  http://tender.selangor.gov.my untuk melancarkan proses pembelian dokumen.


 

TARIKH, WAKTU DAN TEMPAT TAWARAN TUTUP

 

TARIKH TUTUP: a). &b). 05/09/2019 (KHAMIS) 

 

Bahagian Ukur Bahan, Tingkat 1, Pejabat MPK Jalan Tengku Kelana (Pusat Sumber) Lot 175, Jalan Tengku Kelana, 41000 Klang Selangor Darul Ehsan

 

Tender yang lewat tidak akan dilayan.


 

SYARAT-SYARAT :

 

1. Setiap dokumen tender dijual dengan harga RM 60.00 secara online kepada syarikat yang menghadiri taklimat/lawatan tapak sahaja. Pembayaran boleh dibuat secara FPX, kredit kad dan debit kad. 

2. Dokumen meja tawaran dipamerkan mulai a). & b). 16 OGOS 2019 dan c). 19 OGOS 2019 di laman web http://tender.selangor.gov.my di setiap bahagian iklan yang dipamerkan. 

3. Petender perlu terlebih dahulu mendaftar secara on-line di laman sesawang http://tender.selangor.gov.my sebelum pembelian Dokumen Tender dan mengemaskini maklumat pendaftaran UPEN & CIDB. Sekiranya gagal berbuat demikian petender adalah tidak layak untuk membeli dokumen tender tersebut. 

4. Dokumen Tender yang telah disempurnakan hendaklah dimasukkan ke dalam SAMPUL SURAT BERLAKRI dan dimasukkan ke dalam Peti Tender seperti tertera di maklumat tender. 

5. Petender yang tidak mendapat apa-apa jawapan selepas 3 bulan dari tarikh tutup tawaran adalah dianggap tidak berjaya. 

6. Petender perlu mematuhi syarat-syarat yang terkandung di dalam Arahan Kepada Petender dan Syarat-syarat Membuat Tender di dalam Dokumen Tender sebelum mengemukakan Tender. Jika dokumen Tender yang dikemukakan didapati tidak mematuhi syarat-syarat tersebut, Dokumen itu akan ditolak tanpa pertimbangan seterusnya. 

7. Dokumen Tender yang lewat diterima dari tarikh dan masa yang ditetapkan, berbangkit dengan apa jua sebab yang mungkin boleh dikemukakan, akan ditolak dan tidak dipertimbangkan 

8. Tarikh akhir penjualan Dokumen Tender bagi kerja a). & b). adalah pada 4 SEPTEMBER 2019 dan bagi kerja c). adalah pada 8 SEPTEMBER 2019. Dokumen Tender tidak akan dikeluarkan selepas dari waktu tersebut. Sebarang pertanyaan sila hubungi BAHAGIAN UKUR BAHAN di talian 03-3375 8014.

 

Disediakan oleh: 

BAHAGIAN UKUR BAHAN MAJLIS PERBANDARAN KLANG