Asklegal

Tender | Construction

KPJ Healthcare Berhad - Amendment And Additional Upgrade Works


Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB) dalam gred, pengkhususan dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran tawaran buat masa ini bagi kerja berikut:-


TAJUK TENDER: 

CADANGAN PINDAAN DAN TAMBAHAN DI SEBAHAGIAN TINGKAT MENAIKTARAF WAD-WAD PESAKIT DI SEBAHAGIAN TINGKAT SATU DAN DUA BAGI PUSAT PERUBATAN SEDIAADA DI ATAS PT.254356 JALAN RAJA DIHILIR, MUKIM HULU KINTA, DAERAH KINTA, IPOH, PERAK DARUL RIDZUAN UNTUK TETUAN IPOH SPECIALIST HOSPITAL SDN BHD.


 

PENDAFTARAN CIDB

 

A) KONTRAKTOR UTAMA YANG BERDAFTAR DENGAN CIDB

- Terbuka kepada Gred 7

- Kategori: B28 & B07

 

B) KONTRAKTOR NSC YANG BERDAFTAR  DENGAN CIDB

 

 

1) Fire Fighting System 

- Terbuka kepada Gred: G2 dan ke atas

  • Kategori: M02

 

2) ACMV System

- Terbuka kepada Gred: G4 dan ke atas

- Kategori:M01

 

 

3) Medical Gas System

- Terbuka kepada Gred: G2 dan ke atas

- Kategori: M06

 

4) Electrical & Telecommunication System

 - Terbuka kepada Gred: G4 dan ke atas

 - Kategori : E01, EOZ, E04, E07, E08, E09, E10, E14, E17, E32


TAKLIMAT TENDER &  LAWATAN TAPAK  (WAJIB)

 

Tarikh: 15 OGOS 2019

 

Tempat: KPJ IPOH SPECIALIST HOSPITAL 26, Jalan Raja Dihilir, 30350 Ipoh, Perak Darul Ridzuan.

 

A) Masa: 09:30 pg (Pendaftaran) (Untuk Kontraktor Utama) 

10:00 pg - 12:00 tgh (Taklimat Tender & Lawatan Tapak) 

 

 B) Masa :02:00 ptg (Pendaftaran) (Untuk Kontraktor NSC) 

                 02:30 ptg - 04:30 ptg (Taklimat Tender & Lawatan Tapak) 


TARIKH & TEMPAT  PENJUALAN  TENDER

 

Tarikh:  20-22 OGOS 2019 Masa: 9.00 pagi sehingga 5.00 petang  sepanjang waktu  pejabat

 

Tempat:  KPJ HEALTHCARE BERHAD

Level 17, Menara KPJ, Jalan Tun Razak, No. 238, Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur.


TARIKH TUTUP  & TEMPAT PENYERAHAN  TENDER 

 

Tarikh: 6 SEPTEMBER 2019   (sebelum 12.00 t/hari)

 

Tempat:  KPJ HEALTHCARE BERHAD

Level 17, Menara KPJ, Jalan Tun Razak, No. 238, Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur.


HARGA DOKUMEN TENDER

 

Nota: (tidak akan dipulangkan) dalam bentuk Draf Bank/ Cek Jurubank sahaja dan bayaran dibuat kepada

IРОН SPECIALIST HOSPITAL  SDN BHD. 

A) KONTRATOR  UTAMA  RM 500.00 

B) KONTRATOR NSC  RM 300.00 (setiap satu)


2. Taklimat Tender dan Lawatan Tapak adalah WAJIB dan Penender dikehendaki menghadiri di tempat dan pada tarikh dan masa sebagaimana yang dinyatakan dalam jadual di atas. Hanya Penender yang telah menghadiri Taklimat Tender dan Lawatan Tapak adalah LAYAK untuk membeli Dokumen Tender. Untuk sebarang pertanyaan mengenai tender, sila hubungi KPJ Healthcare Berhad di 03-2681 6222.

 

3. Wakil penender yang menghadiri taklimat tender dan lawatan tapak MESTILAH yang berkelayakan dan berpengetahuan dalam kerja-kerja pengubahsualan.

 

4. Dokumen Tender akan dipamerkan dan disediakan untuk jualan pada tarikh, masa, dan tempat yang dinyatakan dalam jadual di atas.

 

5.Dokumen Tender hanya akan dijual kepada wakil pentender yang sah. Bagi tujuan ini, SURAT KEBENARAN untuk membeli Dokumen Tender MESTI dikemukakan oleh wakil petender. Petender MESTI membawa 'SALINAN ASAL' atau 'SALINAN YANG DISAHKAN' untuk sijil-sijil pendaftaran yang dikeluarkan oleh CIDB (di bawah Gred dan Kategori pendaftaran yang berkaitan) bersama satu salinan fotokopi sijil-sijil tersebut. dan BORANG TAKLIMAT TENDER DAN LAWATAN TAPAK YANG DITANDATANGAN semasa membeli Dokumen Tender.

 

6. Semua pentender hendaklah menuruti dan mematuhi keperluan undang-undang, kaedah dan peraturan yang dikuatkuasakan oleh Kerajaan Malaysia.

 

7.Dokumen Tender yang lengkap perlu diserahkan didalam sampul surat yang berlakri selaras dengan arahan di dalam 'Instruction to Tender! Nombor dan Tajuk Tender perlu dicatat dibahagian atas-kiri surat dan dimasukkan ke dalam kotak tender. Penender hendaklah memastikan bahawa KPJHB menerima Dokumen Tender pada tarikh, masa dan tempat seperti yang dinyatakan di dalam jadual diatas. Penyerahan lewat tidak akan diterima dan dinilai.

 

8. KPJ Healthcare Berhad tidak terikat untuk menerima mana-mana harga tender dan semua perbelanjaan yang dikeluarkan dalam penyediaan tender ini hendaklah ditanggung oleh pentender.