Asklegal

Tender | Maintenance Tender | Construction

Majlis Daerah  Tangkak - Road Reclamation Works


Tender adalah dipelawa kepada kontraktor Bumiputera yang berdaftar di dalam Gred G3 yang mempunyai Sijil berikut iaitu Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB) dalam Gred, Kategori dan Pengkhususan yang berkaitan serta masih dibenarkan membuat tawaran bagi kerja-kerja berikut:-


Pejabat Yang Memanggil Tender

Pejabat Besar Majlis Daerah  Tangkak,  Jalan Sialang, 84900 Tangkak, Johor.


Tajuk Projek 

 

1. Kerja-Kerja  Menurap  Semula Jalan Dengan Premix Di  Taman Kesang  Jaya Dan Taman Gading  Jaya, Tg. Agas Serta Lain-Lain Kerja Yang Lain-lain Kerja Yang Berkaitan

 

Rujukan: MDT(T)6/2019/PROJEK


 

Syarat  Pendaftaran

 

Gred G3 

 

Kategori CE

 

Pengkhususan CE01 DAN CE21


Tempat Dan Tarikh Dokumen Mula Dijual

 

Jabatan Khidmat Pengurusan Majlis Daerah Tangkak,

Peti Surat No. 63, 84900 Tangkak, Johor (Pada Waktu Pejabat)

 

Tarikh: 13.08.2019  (Selasa)  Hingga 02.09.2019 (Isnin) 


Harga Dokumen  

RM 50.00  (Tidak akan dikembalikan) 


Tarikh Dan  Masa Lawatan  Tapak Adalah Diwajibkan

13.08.2019  (Selasa) 

Jam : 10.00 pagi

BERKUMPUL DI MAJLIS DAERAH TANGKAK

 

Lawatan Tapak Adalah wajib


 

Tarikh  Tender Ditutup  

 

02.09.2019   (Isnin) 

 

JAM :12.00 Tengah hari 

 

Tender yang lewat   diterima tidak akan  dilayan


 

Tajuk Projek 

 

2. Kerja-Kerja Menurap Semula Jalan Dan Membaikpulih Parit Di Taman Kangkar  2, Taman Kangkar Baru Dan Taman  Sentosa Serta  Lain-Lain Kerja Berkaitan

 

 Rujukan:

 

MDT(T)7/2019/PROJEK


Syarat  Pendaftaran

 

Gred G3 

 

Kategori CE

 

Pengkhususan CE01 ,CE21 DAN CE34


 

Tempat Dan Tarikh Dokumen Mula Dijual

 

Jabatan Khidmat Pengurusan Majlis Daerah Tangkak,

Peti Surat No. 63, 84900 Tangkak, Johor (Pada Waktu Pejabat)

 

Tarikh: 13.08.2019  (Selasa) 

 

Hingga 02.09.2019 (Isnin) 


 

Harga Dokumen  

RM 50.00  (Tidak akan dikembalikan) 


 

Tarikh Dan  Masa Lawatan  Tapak Adalah Diwajibkan

 

13.08.2019  (Selasa) 

 

Jam : 10.00 pagi

 

BERKUMPUL DI MAJLIS DAERAH TANGKAK

 

Lawatan Tapak Adalah wajib


 

Tarikh  Tender Ditutup  

 

02.09.2019   (Isnin) 

 

JAM :12.00 Tengah hari 

 

Tender yang lewat   diterima tidak akan  dilayan


 

2. Dokumen Tawaran Tender akan dijual kepada pelawat-pelawat tapak sahaja selepas Lawatan Tapak diadakan pada waktu pejabat di Jabatan Khidmat Pengurusan, Majlis Daerah Tangkak, Jalan Sialang, 84900 Tangkak pada waktu pejabat. 

 

 

3. Petender yang ingin memasuki tawaran di atas, bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank daripada bank yang berlesen dan beroperasi di Malaysia atau kiriman wang pos (money order) atau wang kiriman pos berpalang (postal order), dan dibayar atas nama Ketua Agensi berkenaan. Bagi Jabatan Mengakaun Sendiri, bayaran boleh juga dibuat kepada Ketua Akauntan Jabatan berkenaan. Wang Tunai atau cek tidak boleh diterima selaras dengan ketetapan 1PP-PK2 perenggan 8(iii) (e)(5). 

 

 

4. Dokumen Tawaran Tender akan dikeluarkan pada kontraktor yang sah sahaja untuk maksud ini semasa membeli Dokumen Tawaran Tender. Kontraktor dikehendaki membawa Surat Pendaftaran Asal Sijil Perolehan Kerja kerajaan (SPKK), Sijil Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB). WAKIL KONTRAKTOR TIDAK DIBENARKAN sama sekali untuk pembelian dokumen dan lawatan tapak. 

 

 

5. Tawaran ini akan ditutup pada 02.09.2019 (Isnin) jam 12.00 tengah hari, Dokumen tawaran yang sudah siap dipenuhi hendaklah dimasukkan dalam sampul surat bemeterai dan dimasukkan dalam peti Tawaran Tender di Pejabat Besar, Majlis Daerah Tangkak pada atau sebelum tarikh tutup sepertimana dinyatakan di atas. 

 

6. Majlis tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau sebarang tawaran. 

 

YANG DIPERTUA 

MAJLIS DAERAH TANGKAK