Asklegal

Tender | Supply Tender | Maintenance Tender | Services Tender | Government

Majlis Bandaraya Johor Bahru - Road widening, Pool Cleanup Work & Supply of Decorative Trees


Sebutharga adalah dipelawa kepada kontraktor yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam Gred, Kategori dan Pengkhususan yang berkaitan serta berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) dan bertaraf Bumiputera yang masih sah tempohnya dibenarkan menyertai sebutharga berikut:-


NO.TENDER

MBJB/K 34/2019


 

PERIHAL KERJA

Kerja-Kerja Pelebaran Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Kuning 1 Dan Jalan Sri Pelangi, Taman Pelangi, Johor Bahru, Johor.

 

Tarikh Taklimat & : 12.8.2019 (Isnin

Lawatan Tapak Tempat:  Bahagian Kejuruteraan Awam (Jalan) Jabatan Kejuruteraan, Aras 1, Majlis Bandaraya Johor Bahru. 

 

Jam: 9.30 pagi 

 

 Tarikh Tutup Tender :  2.9.2019 (Isnin) 

 

Jam :  12.00 tengah hari 

 

No. Fail : MBJB/U/2017/31/PRUSH/58

 

(Taklimat di pejabat dan lawatan tapak diwajibkan)

 


HARGA DOKUMENT/TARIKH MULAI DIJUAL

 

RM300.00

 

12.8.2019 hingga 29.8.2019


 

SYARAT PENDAFTARAN

 

CIDB Gred: G3 Kategori : CE Pengkhususan : CE01, CE21 DAN CE34

 

HANYA PENAMA DALAM SIJIL CIDB/KKM Dibenarkan Hadir Taklimat / Lawatan Tapak

 


NO.TENDER

MBJB/K 35/2019

 


PERIHAL KERJA

 Kerja-kerja Pembersihan Kolam Tadahan Dan LainLain Kerja Berkaitan Di Jalan Setia 6/14, Taman Setia Indah, Johor Bahru, Johor

 

Tarikh Taklimat & : 12.8.2019 (Isnin

Lawatan Tapak Tempat:  Bahagian Kejuruteraan Awam (Jalan) Jabatan Kejuruteraan, Aras 1, Majlis Bandaraya Johor Bahru. 

 

Jam: 2.30 petang

 

 Tarikh Tutup Tender :  2.9.2019 (Isnin) 

 

Jam :  12.00 tengah hari 

 

No. Fail : MBJB/U/2017/09/PNY/D/30

 

(Taklimat di pejabat dan lawatan tapak diwajibkan)


 

HARGA DOKUMENT/TARIKH MULAI DIJUAL

 

RM300.00

 

12.8.2019 hingga 29.8.2019


 

SYARAT PENDAFTARAN

 

CIDB Gred: G3 Kategori : CE Pengkhususan : CE06  DAN CE21

 

HANYA PENAMA DALAM SIJIL CIDB/KKM Dibenarkan Hadir Taklimat / Lawatan Tapak


NO.TENDER

MBJB/K/36/2019


 

PERIHAL KERJA

Membekal Pokok Hiasan Bermusim 'Annual Di Kawasan Laman Mahkota Dan Laman Serene, Hadapan Istana Bukit Serene, Johor Bahru Bagi Tempoh 12 Bulan.

 

 

Tarikh Taklimat & : 13.8.2019 (Selasa)

Lawatan Tapak Tempat: Bahagian Taman Awam Jabatan Landskap, Pejabat Hutan Bandar, Jalan Tasek Utara,Johor Bahru.

 

Jam:9.30 pagi

 

 Tarikh Tutup Tender :  2.9.2019 (Isnin) 

 

Jam :  12.00 tengah hari 

 

No. Fail : MBJB/U/2019/42/PRL/PB/7

 

(Taklimat di pejabat dan lawatan tapak diwajibkan)


 

HARGA DOKUMENT/TARIKH MULAI DIJUAL

 

RM300.00

 

13.8.2019 hingga 29.8.2019


SYARAT PENDAFTARAN

 

Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) kod Bidang :

070201 (Tanaman / Baka/ Benih Semaian)

 

HANYA PENAMA DALAM SIJIL CIDB/KKM Dibenarkan Hadir Taklimat / Lawatan Tapak


 

 

 

2. Dokumen Meja Tender boleh disemak di Bahagian Berkenaan semasa waktu pejabat mulal Tender ini diiklankan taitu pada 5.8.2019 (Isnin). Untuk keterangan lanjut sila layari laman web MBJB iaitu www.mbjb.gov.my 

 

 

3. Dokumen Tender boleh didapati semasa waktu pejabat di kaunter Setempat (No. 7), Aras Bawah, Jabatan Kewangan, Majlis Bandaraya Johor Bahru mulai tarikh yang ditetapkan di atas. 

 

 

4. Penender yang berminat untuk menyertai tawaran ini adalah DIWAJIBKAN menghadiri taklimat di pejabat di Bahagian yang terlibat pada tarikh dan tempat sebagaimana yang ditetapkan di atas. Hanya PENENDER (Penama dalam Sijil CIDB) SAHAJA DIBENARKAN hadir ke taklimat di pelabat DAN TIDAK BOLEH DIWAKILKAN. Sila bawa salinan Sijil Pendaftaran sebagaimana para 7 semasa taklimat di pejabat. 

 

 

 

5.Penender DIWAJIBKAN untuk mendaftar syarikat secara dalam talian menggunakan sistem l-perolehan sebelum hari taklimat diadakan melalui laman sesawang http://api.mblb.gov.my/ iperolehan. Segala kesulitan yang dihadapi ketika hari taklimat akibat tidak mendaftar adalah di bawah tanggungan pihak penender sendiri. "Sila abaikan syarat ini jika syarikat telah berdaftar 

 

 

6.Penender yang ingin memasuki tawaran di atas adalah dikehendaki membuat bayaran secara Tunai atau Wang Pos di atas nama DATUK BANDAR, MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU sebagai bayaran Dokumen Tender. 

 

 

7.Dokumen Tender akan dikeluarkan kepada wakil-wakil kontraktor yang sah sahaja. Untuk ini wakil-wakil kontraktor hendaklah membawa sijil-sijil ASAL berserta satu salinan setiap sijil semasa membeli dokumen lender sebagaimana berikut: 

 

7.1 Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) oleh CIDB; 

7.2 Sējil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB dan Taraf Bumiputera (STB) oleh PKK (BPKU); 

7.3 Sail Virtual Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) dan Taraf Bumiputera (Jika Berkaitan): 

7.4 Sijil Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (Permit IPA Pernbetungan Jenis D atau E) (Jika Berkaitan) 

7.5 No. Pendaftaran Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) 

 

8.Dokumen Tender yang telah dilengkapkan hendaklah dimasukkan dalam sampul sural berlakri serta ditulis No. Tender dan Perihal Kerja di sudut atas sebelah kiri sampul surat dan dimasukkan ke dalam Pati Tender dl Unit Mesyuarat, Aras 1, Majlis Bandaraya Johor Bahru sebelum jam 12.00 tengah hari pada 2.9.2019 (Isnin). 

 

 

9. Dokumen Tender yang di hantar melalui pos biasa / pos laju hendaklah dialamatkan ke Bahagian Ukur Bahan & Kontrak, Aras Bawah, Majlis Bandaraya Johor Bahru untuk dimasukkan di dalam Peti Tender sebelumn 12.00 tengah hart pada tarikh tutup yang ditetapkan di atas. (Pihak MBJB tidak bertanggungjawab sekiranya serahan tidak diterima) 

 

10. Majlis tidak semestinya menerima tawaran yang terendah harganya atau sebarang tawaran yang lain. (DATO' HAJI AMRAN BIN ARAHMAN) Datuk Bandar, Majlis Bandaraya Johor Bahru.