Asklegal

Tender | Services

Majlis Perbandaran Sepang - Upgrade & Management Of Mini Stadium


MAJLIS PERBANDARAN SEPANG
Persiaran Semarak Api, Cyber 1

63200 CYBERJAYA 

Selangor Darul Ehsan

 


1. Tender adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan CIDB dan Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) bagi kerja-kerja berikut:


BIL

1.


NO. TENDER

MPSepang  (BGN)400 - 10/12/17


TAJUK KERJA

CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF DAN PENYELENGGARAAN DI STADIUM MINI BANDAR BARU SALAK TINGGI TERMASUK KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MAJUS PERBANDARAN SEPANG TAHUN 2019.


BIDANG, SUB BIDANG & PECAHAN BIDANG

CIDB, SPKK, G4 BO4 DAN CE21  & UPEN


HARGA DOKUMEN

RM300.00


2. Dokumen Tender boleh dibell pada waktu pejabat di Tingkat 3, Unit Tender Dan Kontrak. Dokumen Tender akan dikeluarkan mulai dari tarikh 1hb Ogos 2019 hingga 29hb Ogos 2019 dengan harga yang ditetapkan bagi senaskah (tidak dikembalikan). Dokumen Tender hanya dijual kepada kontraktor-kontraktor atau wakil yang mengemukakan Surat Lantikan Wakil, SHII Pendaftaran Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan Unit Perancang Ekonomi Negeri Selangor (UPEN) yang asal. Bayaran hendaklah dibuat secara Tunal, Wang Pos Atau Bank Draf yang berpalang atas nama "Yang Dipertua Majlis Perbandaran Sepang'. 

 

3. Kontraktor-kontraktor (Hanya penama di dalam lesen dengan membawa sijil asal) adalah diwajibkan untuk membuat lawatan tapak bersama Pegawal Penguasa atau wakilnya. Hanya penender yang hadir pada lawatan tapak tersebut sahaja yang layak untuk memasuki tawaran ini. Penender dikehendaki melaporkan diri di tempat, tarikh dan masa seperti berikut

 

 

Tarikh : 9hb Ogos 2019 (Jumaat) 

Masa :10.00 Pagi 

Tempat Berkumpul : Bilik Halatl, Aras 1, Majlis Perbandaran Sepang 

 

 

4. Dokumen Tender yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar dalam sampul surat bermeteri dengan menulis No. Tender di sebelah sudut kiri sampul dan dimasukkan ke dalam peti tender di Ruang Lobi Utama, Aras Dua, Majlis Perbandaran Sepang, Cyberjaya, Solangor Darul Ehsan sebelum atau pada jam 12.00 tengah hari pada 29hb Ogos 2019. 

 

5. Majlis Perbandaran Sepang tidak terikat untuk menerima tender yang terendah atau sebarang tender atau memberi apa-apa sebab tender itu ditolak dan juga tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kos perbelanjaan berhubung dengan tender Ini dan sebarang keputusan adalah muktamad.