Asklegal

Tender | Construction Tender | Government

Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah - Suggested Building And Setting One Unit Gate


Tender adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam kod dan bidang pendaftaran yang berkaitan serta masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini bagi kerja-kerja berkaitan:-


BUTIR-BUTIR TAWARAN

 

CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SATU UNIT GERBANG "LITTLE INDIA DAN  KERJA-KERJA 

MENCERIAKAN JALAN BENDAHARA (KAWASAN LITTLE  INDIA) MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH

 

NO. RUJUKAN : MBMB/ JK/00397(P) JLD.2


 

HARGA DOKUMEN TAWARAN

RM 250.00

 

(Tidak akan dikembalikan)


 

TEMPAT  DAN TARIKH DOKUMEN DIJUAL

 

Kaunter Ukur Bahan Dan Kontrak,  Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah, 

Aras 6, Bangunan Teknikal Graha Makmur , No. 1, Jalan Tun Abdul Razak 

Ayer Keroh, 75450 Melaka.


 

JUMAAT,

09 Ogos 2019

hingga KHAMIS,

29 Ogos 2019

pada waktu pejabat.


 

 SYARAT PENDAFTARAN

 

 Gred G4

 Kategori CE 

Pengkhususan CE21


TARIKH DAN TEMPAT LAWATAN TAPAK 

 

JUMAAT, 

9 Ogos 2019

Jam 9.30 pagi 

Berkumpul di Ruang Legar Auditorium Bangunan  Teknikal   Graha Makmur

 

Lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN

 

Hanya penama yang tercatat di dalam Sijil  Perakuan Pendaftaran  Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang dibenarkan menghadiri lawatan tapak. 

Kontraktor/syarikat TIDAK BOLEH mewakilkan pegawai selain daripada penama.


 

TARIKH  TENDER DITUTUP 

JUMAAT, 30 Ogos 2019  pada jam 12.00  tengah cari.

 

Tender yang lewat  diterima tidak  akan dilayan. 


 

Dokumen Meja Tawaran boleh disemak di kaunter Ukur Bahan Dan Kontrak, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah, Aras 6, Bangunan Teknikal Graha Makmur, No. 1, Jalan Tun Abdul Razak - Ayer Keroh, Hang Tuah Jaya, 75450 Melaka pada waktu pejabat bermula 9 Ogos 2019. Bayaran Dokumen Tawaran hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang di atas nama Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah (bayaran ini tidak akan dikembalikan). Kontraktor dikehendaki membawa Perakuan Sijil Pendaftaran Asal Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan satu salinan semasa membeli dokumen tender. Pihak tuan boleh melayari laman web MBMB di www.mbmb.gov.my untuk melihat kenyataan tender ini.

 

 

Dokumen Tawaran yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri dan hendaklah dihantar secara serahan tangan dan dimasukkan ke dalam peti Tender di alamat :-

 

 

MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH

Kaunter Unit Ukur Bahan Dan Kontrak,

Aras 6, Blok Teknikal Graha Makmur, 

No. 1, Jalan Tun Abdul Razak - Ayer Keroh, Hang Tuah Jaya, 75450 Melaka.