Asklegal

Tender | Construction

Kumpulan Ladang-Ladang Perbadanan Kedah Sdn Bhd - Development Of Palm Oil Refinery


Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor-kontraktor di Semenajung Malaysia yang berpengalaman dan berkelayakan bagi menyertai tawaran kerja berikut:


 

No.Tawaran

01/01


Jenis Kerja dan Lokasi

TENDER BAGI PEMBANGUNAN TANAMAN SEMULA KELAPA SAWIT DI LADANG SUNGAI ULAR,  KULIM, KEDAH DARUL AMAN SELUAS 315 HEKTAR.


Tempat dan Tarikh  Lawatan Tapak (Wajib)

 

Pejabat Ladang PKNK Sungai Ular, Kulim 

Tel:04-4953467

Tarikh: 6 Ogos 2019 (Selasa)

Masa : 9.00 pagi


 

Kelayakan

Berdaftar Dengan   Kementerian  Kewangan Dalam Bidang  Pertanian / Tanaman/  Ladang/ Taman/ Hutan  Dan Ladang Hutan  (222104)


Harga Dokumen  

RM200.00   (Dalam bentuk Tunai)


 

Dokumen Tender boleh dibeli pada waktu pejabat antara 8.00 pagi hingga 5.00 petang di Ibu Pejabat Kumpulan Ladang-Ladang Perbadanan Kedah Sdn Bhd, Lot 159, Kompleks Alor Setar, Lebuhraya Darulaman, 05100 Alor Setar, Kedah Darul Aman bermula 6 Ogos 2019 sehingga 19 Ogos 2019.(Tel:04-7311933). Penyertaan Lawatan Tapak adalah diwajibkan.

 

Dokumen tender hanya dijual kepada Kontraktor yang menunjukkan Sijil Asal Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan. Satu salinan sijil berkenaan hendaklah diserahkan untuk kegunaan syarikat.

 

Dokumen tawaran yang telah lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri dan dimasukkan kedalam Peti Tender sebelum tarikh tutup iaitu 26 Ogos 2019 (Isnin) Jam 12 tengah hari ke alamat berikut:-

 

 

Peti Tender 

Kumpulan Ladang-Ladang Perbadanan Kedah Sdn Bhd (54472-U) 

Lot 159 Kompleks Alor Setar, Lebuhraya Darulaman, 05100 Alor Setar, Kedah Darul Aman.