Asklegal

Tender | Maintenance Tender | Services

Taman Perindustrian Hi-Tech Kulim - Proposed Project To Upgrade Cables And Lighting Systems


Tender adalah dipelawa kepada kontraktor - kontraktor BUMIPUTERA yang berpengalaman / keupayaan dan berdaftar dengan PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR (PKK) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) serta masih lagi dibenar membuat tawaran buat masa ini bagi kerja-kerja berikut:


Bil i. Keterangan Kerja

 

Cadangan Projek Menaiktaraf Kabel Dan Sistem Lampu Jalan di Taman Perindustrian Hi-Tech Kulim, Kedah Darul Aman

 

No. Tender: PBT/T/264-19

 

Lawatan tapak: 06/08/2019 jam 10.00 Pagi (Diwajibkan). 

Tempat: Pejabat PBT Taman Perindusrian Hi-Tech Kulim. 

Hanya Pemegang Lesen Yang Sah Sahaja Yang Dibenarkan Menghadiri Lawatan Tapak.


 

Kelas Pendaftaran

 

Kontraktor Kerja Elektrik

 

Jenis Syarikat: T1

 

Kelas : CIDB 64

 

Kategori : ME

 

Pengkhususan : E04, E11, E16 & E17


Harga Dokumen

RM 200.00


 

2. Dokumen Tender dan Dokumen Meja Tender akan dipamerkan dan dijual mulai 06/08/2019 semasa waktu pejabat di Lot 8, Jalan Hi-Tech 2/7, Pejabat Pihak Berkuasa Tempatan Taman Perindustrian Hi-Tech Kulim (PBT TPHTK). (Tel : 04-4032266 Fax: 04-4032277)

Semua bayaran hendaklah dibuat atas nama Pihak Berkuasa Tempatan Taman Perindustrian Hi-Tech Kulim dalam bentuk: Wang Pos, Kiriman Wang Pos atau Bank Deraf berpalang sahaja.

 

3. Dokumen tender ini hanya akan dijual kepada kontraktor atau wakil yang menunjukkan sijil asal pendaftaran PKK dan CIDB dan mempunyai rekod lawatan tapak pada tarikh yang ditetapkan.Sila sediakan salinan sijil-sijil untuk simpanan PBT ТРНТК.

 

4. Tarikh tutup Tawaran Tender ini ialah pada 28/08/2019 (Hari Rabu) jam 12.00 tengah hari. Dokumen Tender hendaklah dimasukkan ke dalam sampur surat bermeteri ditulis nama dan nombor tender disebelah kiri atas sampul dan dimasukkan kedalam peti tender yang disediakan dipejabat PBT Taman Perindustrian Hi-Tech Kulim. Dokumen Tender yang diterima LEWAT dari waktu yang ditetapkan tidak akan dipertimbangkan.

 

YANG DIPERTUA 

PIHAK BERKUASA TEMPATAN 

TAMAN PERINDUSTRIAN HI-TECH KULIM