Asklegal

Tender | Maintenance Tender | Services

Majlis Agama Islam Melaka - Cleaning Service Services Needed


1. Sebutharga adalah dipelawa kepada Syarikat Bumiputera yang berkelayakan serta berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dan masih dibenarkan membuat tawaran bagi melaksanakan perkhidmatan tersebut :-


Butir - Butir Sebutharga

 

MAIM/01/2019

 

TENDER PERKHIDMATAN KHIDMAT PEMBERSIHAN DI 3 UNIT BANGUNAN DAN PEJABAT, KAWASAN PERSEKITARAN DAN BANGUNAN ASRAMA MILIK MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA BAGI TEMPOH 3 TAHUN


 

Harga Dokumen (RM)

RM100.00


 

Kod Bidang Pendaftaran

 

221001 & 221002


 

Tempat Dan Tarikh Taklimat Dan Dokumen Di Jual

 

Bahagian Kewangan, Aras 1, Majlis Agama Islam Melaka,

Pusat Islam Melaka.

 

Sesi Taklimat: 10 pagi (29.07.19)

 

Jualan Dokumen: 29.07.19 - 23.08.19 (Waktu Pejabat)


 

Tarikh Tutup Sebutharga

Jumaat  23 Ogos 2019   Jam 12.00  Tengahari


 

2. Penyebutharga yang ingin memasuki TENDER di atas adalah dikehendaki Wajib hadir ke sesi Taklimat.Hanya Penender yang hadir ke sesi taklimat sahaja dibenarkan membeli dokumen sebutharga. Dokumen sebutharga boleh didapati dengan membuat bayaran sebanyak RM100.00 (tidak dikembalikan) secara TUNAI bagi setiap satu set dokumen sebutharga.

 

3. Dokumen Tender hanya akan dijual kepada Penender dan wakilnya yang sah berdasarkan kepada Sijil Asal Kementerian Kewangan bersama Sijil Pendaftaran Syarikat yang dikemukakan beserta salinan setiap satunya.

 

4. Dokumen yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeteri dan ditulis tajuk kerja berkaitan di atas sebelah kiri sampul berkenaan dan dimasukkan ke dalam peti Tawaran di Unit Perolehan, Majlis Agama Islam Melaka, Aras Bawah, Pusat Islam Melaka, Bukit Palah, 75400, Melaka pada 23 Ogos 2019 sebelum atau pada jam 12.00 tengahari.

 

(HJ AZMAN BIN HJ AZIZ) 

Setiausaha Majlis Agama Islam Melaka.

 

Tarikh : 19/7/19