Asklegal

Tender | Supply Tender | Installation Tender | Delivery Tender | Services

Universiti Utara Malaysia - Furniture Rental For 5 Years


1. Tender adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) di bawah kod bidang 020199 dan masih dibenarkan menyertai tender pada masa ini bagi kerja-kerja berikut:


 

BIL.1


NO.RUJUKAN

UUM/BEN/T364/2019


TAJUK TENDER

Penyewaan Perabot Membekal, Menghantar, Memasang, Menyusun Atur Dan Menyelenggara)

Di Rumah Pengetua Dan Penolong Pengetua Inasis, UUM Bagi Tempoh Lima (5) Tahun.


HARGA SENASKAH (RM)

50.00


TARIKH DOKUMEN DIJUAL

25/07/2019.  hingga 15/08/2019


TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK

 

 Tarikh : 31 Julai 2019 (Rabu)

 

Masa : 9.30 pagi

 

Tempat : Bilik Mesyuarat Pusat Penginapan Pelajar (SAC), Universiti Utara Malaysia, 06010 Sintok, Kedah.

 

Kehadiran adalah DIWAJIBKAN


TARIKH TUTUP TENDER

 

20 Ogos 2019 (Selasa) Masa: 12.00 tengah hari


 

 

2. Naskah Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender akan dijual pada waktu pejabat hari bekerja, di kaunter Bayaran Jabatan Bendaharl, Universiti Utara Malaysia, 06010 VUM Sintok, Kedah Darul Aman mulai 25 Julai 2019 hingga 15 Ogos 2019 dan bayaran hendaklah dibuat di kaunter Bayaran, Jabatan Bendahari, Universiti Utara Malaysia, dalam bentuk Tunai atau Draf Bank atas nama Universiti Utara Malaysia. Bayaran juga boleh dibuat secara on-line menggunakan kad kredit / Financial Process Exchange (FPX) dengan melayari laman web www.uum.edu.my klik e-com. 

 

 

Hari                                                         Waktu

Ahad - Rabu              8.30 pagi - 12.30 tengah hari dan 2.00 petang - 4.30 petang 

Khamis                      8.30 pagi - 12.30 tengah hari dan 2.00 petang - 3.00 petang

 

 

 

3. Dokumen tender akan hanya dikeluarkan kepada wakil petender yang sah sahaja dan setelah sijil pendaftaran dengan Kementerian Kewangan Malaysia atau Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera (jika berkenaan) dan Resit Bayaran ditunjukkan serta satu salinan hendaklah dikemukakan untuk simpanan. 

 

 

4. Dokumen tender yang telah siap ditandatangani dan diisi sepenuhnya hendaklah dimasukkan ke dalam sampul bermetri dengan Tajuk Tender dan No. Rujukan Tender hendaklah ditulis di luar sampul surat tersebut. Dokumen Tender hendaklah sampai dan dimasukkan ke dalam peti Tender, Jabatan Bendahari, Universiti Utara Malaysia, 06010 VUM Sintok, Kedah Darul Aman, tidak lewat dari jam 12.00 tengah hari pada 20 Ogos 2019 /Selasa). 

 

 

5. Universiti Utara Malaysia tidak terikat untuk menerima tawaran terendah atau mana-mana tawaran atau memberi apa-apa sebab di atas penolakan sesuatu tawaran tender dan tidak akan menanggung apa-apa kos yang tertibat oleh petender.