Asklegal

Tender | Installation Tender | Services

FELDA - Packages For Service Tanks 1.0 MLD & Other Related Works


Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor yang memenuhi Syarat-Syarat Kelayakan dalam jadual dibawah dan berpengalaman untuk memasuki tender bagi kerja-kerja berikut:-


 

HARGA BORANG SENASKAH : RM371.00 


Tawaran No. PF. 

21/19


Jenis Kerja

Pakej 1- Membina, Memasang, Menguji an Mentauliah Sebuah Tangki Servis Berkapasiti 1.0 MLD Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di FELDA Rimba Mas, Padang Besar, Perlis Indera Kayangan


Syarat Kelayakan

1. Vendor FELDA (E-IKOF)

2.Lembaga Pembangunan Industri  Pembinaan Malaysia (CIDB) – Gred G4 (Pengkhususan - CE20, CE21 Dan M15

3. SPAN – Permit IPA Jenis C2 (Bekalan Air)

4. Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) 

5. Sijil Taraf Bumiputera (STB)


Lawatan Tapak 

29 Julai 2019 (Isnin) 2.30 Petang Pejabat Rancangan 

FELDA Rimba Mas Rumah Pam Penggalak Di FELDA Sungai 


Tawaran No. PF. 

22/19 


 

Jenis Kerja

 Pakej 22, Membina, Memasang, Menguji , Dan Mentauliah Sebuah Tangki Servis Berkapasiti 1.0 MLD, Tangki Sedutan Dan Tiang, Membaik Pulih Tangki Air  Imbangan Di FELDA Gunung Bongsu Dan  Rumah Pam Penggalak Di FELDA Guar Napai Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Pendang, Kulim Dan Changloon, Kedah Darul Aman


Syarat Kelayakan

1. Vendor FELDA (E-IKOF)

2.Lembaga Pembangunan Industri  Pembinaan Malaysia (CIDB) – Gred G4 (Pengkhususan - CE20, CE21 Dan M15

3. SPAN – Permit IPA Jenis C2 (Bekalan Air)

4. Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) 

5. Sijil Taraf Bumiputera (STB)


 

Lawatan Tapak 

 

29 Julai 2019 (Isnin) 2.30 Petang Pejabat Rancangan 

FELDA Rimba Mas Rumah Pam Penggalak Di FELDA Sungai 


 

TAWARAN INI MENSYARATKAN BAHAWA LAWATAN TAPAK PERLU DIHADIRI OLEH PEMILIK/PENAMA SYARIKAT (WAKIL TIDAK DIBENARKAN) SERTA DIWAJIBKAN MEMBAWA BERSAMA SIJIL PENDAFTARAN ASAL PADA TARIKH, MASA DAN TEMPAT YANG TELAH DITETAPKAN. KEGAGALAN UNTUK HADIR SEMASA LAWATAN TAPAK MENYEBABKAN PENYERTAAN TAWARAN DITOLAK. 

 

Dokumen Tender Terbuka ini boleh dibeli di kaunter Jualan Tender, Tingkat 32, Menara FELDA, Platinum Park, No. 11, Persiaran KLCC, 50088 Kuala Lumpur pada waktu pejabat bermula 31 Julai 2019 (Rabu). Bayaran pembelian Dokumen Tender hendaklah dibuat hanya dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman wang atas nama FELDA (BAYARAN INI TIDAK AKAN DIKEMBALIKAN). 

 

Dokumen Tender hanya dijual kepada kontraktor yang menunjukkan Sijil Asal Pendaftaran yang dikehendaki berserta satu salinan sijil - sijil tersebut. Dokumen Tender yang lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dolam sampul surat bermateri dan di alamatkan kepada:-

 

 

PENGARAH BESAR 

TINGKAT 32 (KAUNTER JUALAN TENDER) MENARA FELDA, PLATINUM PARK

NO. 11, PERSIARAN KLCC 

50088 KUALA LUMPUR

 

 

Dokumen Tender tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender sebelum atau pada 20 Ogos 2019 (Selasa) jam 12.00 tengah hari. TAWARAN YANG LEWAT DARI TARIKH DAN MASA DITETAPKAN TIDAK AKAN DILAYAN.