Asklegal

Tender | Services

Universiti Teknologi MARA - Landscape and Site Maintenance Services


Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar di dalam bidang seperti di bawah yang pendaftarannya masih berkuatkuasa bagi menjalankan Perkhidmatan seperti berikut:-


BUTIR-BUTIR TAWARAN

 

No.Tender: UiTM/PER/T/3/82/19 

Cadangan Perkhidmatan Penyelenggaraan Landskap Dan Tapak Semaian Di UTM Selangor, Kampus Puncak Alam, Bagi Tempoh Tiga (03) Tahun.


Kelayakan : Berdaftar Dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM)


Kod Bidang 221002,221003 Dan 222102 Atau 222104


Harga Dokumen : RM 80.00 Senaskah


TARIKH/MASA/TEMPAT

 

Tempat Pamer/Jual/Tutup Tawaran: 

Pejabat Bendahari 

Jabatan Pengurusan Perolehan & Aset

Unit Panggilan Tender & Sebutharga 

Universiti Teknologi MARA 

40450 Shah Alam

Selangor Darul Ehsan 

 

Tempat Taklimat Lawatan Tapak: 

26/07/2019 jam 10.00 pagi

 

Tempat Taklimat/Lawatan Tapak:

Bilik Mesyuarat 

Pejabat Pengurusan Fasiliti & ICT

UiTM Cawangan Selangor

Kampus Puncak Alam

Tarikh Tutup Tawaran :

19/08/2019 jam 12.00 tengahari 


 

1. Dokumen Meja Tawaran akan dipamer mulal 18/07/2019 

 

2. Kehadiran Petender ke Taklimat dan Lawatan Tapak adalah DIWAJIBKAN. Hanya Petender yang hadir Taklimat dan Lawatan Tapak sahaja yang akan dibenarkan membeli Dokumen Tawaran 

 

3. Hanya Penama di dalam Perakuan Kementerian kewangan (KKM) sahaja yang boleh menghadiri Taklimat dan Lawatan Tapak tersebut. Petender tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada Penama di dalam sijil yang dinyatakan 

 

4. Petender yang TIBA LEWAT dari masa yang telah ditetapkan untuk sesi Taklimat dan Lawatan Tapak akan dikenakan tindakan seperti berikut: 

I. Tidak dibenarkan menyertal Taklimat dan Lawatan Tapak 

II. Tidak akan diberikan Borang Pengesahan Lawatan Tapak yang telah ditandatangani oleh Pegawai Jabatan ini 

III. Tidak dibenarkan menyertai Tawaran Tender yang dibuka ini dan sebarang rayuan tidak akan dipertimbangkan 

 

 

5. Dokumen Tawaran boleh dibeli Selepas Taklimat dan Lawatan Tapak pada waktu pejabat dengan menggunakan Wang Tunai/Deraf Bank atas nama BENDAHARI UiTM. 

 

6. Petender-petender dikehendaki membawa Sijil Pendaftaran ASAL KKM dan Sijil Taraf Bumiputra (jika ada) beserta SALINAN sijil berkenaan semasa membeli Dokumen Tawaran tersebut 

 

7. Dokumen Tawaran yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender seperti yang dinyatakan 

 

8. Tawaran ditutup dada: Tarikh & Masa yang dinyatakan. Tawaran yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan