Asklegal

Tender | Construction Tender | Services

Perak Agro Management Services Sdn. Bhd. - Construction & Clean Up In Kenering Lake Farm


Tawaran adalah dipelawa dari pembekal pembekal berdaftar dengan Perak AGRO Management Services Sdn. Bhd. (PAMS) keutamaan kepada yang berdaftar dengan PAMS serta berpengalaman untuk menyertai tawaran berikut :-

 

 

TAWARAN PAMS.LTK. 33/2019 

MEMBERSIH KAWASAN, MEMBINA JALAN PARIT, MEMBINA TERES DAN MENANAM

KELAPA SAWIT DI LADANG TASIK KENERING (FASA V), 

MUKIM LENGGONG, DAERAH HULU PERAK (SELUAS + 250,00 HEKTAR)


Bil.1 Tawaran

TAWARAN PAMS, LTK. 33/2019

 

Tarikh Lawatan

16.07.2019 (SELASA)

 

Tempat  Berkumpul 

SG. SIPUT  (011-20866895)

 

 Tarikh Tutup Tawaran

  23.07.2019   (SELASA)

 

Masa Lawatan Tapak : 10.30 Pagi 


 

Borang tawaran boleh didapati di tapak projek pada tarikh lawatan sehingga tarikh tutup di atas dengan harga RM100.00/set (tidak dikembalikan). Bayaran belian borang boleh dibuat secara tunai sahaja. 

 

Bayaran pertaruhan (deposit tender) sebanyak RM500.00 (Ringgit Malaysia : Lima Ratus Sahaja) bagi setiap tawaran dikenakan dalam bentuk Draf Bank dibayar kepada Perak Agro Management Services Sdn. Bhd. dan hendaklah dilampirkan bersama dokumen tawaran. Wang ini akan dikembalikan kepada pembekal yang tidak berjaya sahaia setelah keputusan tawaran dikeluarkan. 

 

 

Dokumen tender akan dikeluarkan kepada wakil-wakil kontraktor yang sah dan hadir lawatan tapak sahaja. Untuk maksud ini, wakil-wakil kontraktor dikehendaki membawa bersama Surat Wakil Kuasa dan Sijil Asal Pendaftaran dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK), serta satu salinan sijil-sijil berkenaan untuk simpanan dan rekod pejabat ini semasa membeli Dokumen Tender. Tender yang lewat dari tarikh dan masa ditetapkan tidak akan dipertimbangkan.

 

Borang tawaran yang telah diisi hendaklah dikemukakan dalam sampul surat bermeterai tertulis nombor tawaran dan dialamatkan kepada :-

 

Pengarah Eksekutif 

Perak Agro Management Services Sdn. Bhd.

No. 3 Jalan Taman Kinta, Taman Chateau, 30250 Ipoh, Perak. 

 

 

Pihak syarikat tidak terikat untuk menerima tawaran terendah atau mana-mana tawaran