Asklegal

Tender | Maintenance Tender | Services

Lembaga Getah Malaysia - Cleaning Services In International And Outdoor Building .


Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) dan mempunyal kod bidang seperti di bawah; 


 

NO.TAWARAN

LGM/T/UPPF/ 1/2019


 

BUTIR-BUTIR TAWARAN

KERJA-KERJA  PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DI DALAM DAN LUAR BANGUNAN TERMASUK KERJA-KERJA LANSKAP DI LGM SG. BULOH, SELANGOR


KOD BIDANG 

 

Berdaftar di

 

Kementerian Kewangan   Malaysia (MOF

 

Kod Bidang: 

 

 a) 221001 - Pembersihan  Bangunan Dan Pejabat

Dan

 

 b) 221002 - Membersih Kawasan


TARIKH / MASA / TEMPAT TAKLIMAT & PENJUALAN DOKUMEN

 

Taklimat

Tarikh : 18 Julai 2019 (Khamis)

Masa :  10.30 Pagi

Tempat : Auditorium, 

Akademi Hevea Malaysia,  

Lembaga Getah Malaysia, 

Stesen Penyelidikan RRIM,

47000 Sg. Buloh, Selangor

 

 Jualan

Tarikh : 18 Julai 2019 (Khamis)(selepas taklimat) -  31 Julai 2019 

Masa : 10.00 Pagi - 4.30 Petang (waktu pejabat)

Tempat : Pejabat UPPF, Lembaga Getah Malaysia, Sg. Buloh, Selangor.


Kehadiran Ke Sesi Taklimat Adalah DIWAJIBKAN


 

Hanya penama yang tercatat di dalam sijil-sijil asal MOF, sijil taraf Bumiputera (jika bertaraf Bumiputera) sahaja yang dibenarkan untuk hadir ke sesi taklimat atau lawatan tapak. Syarikat-syarikat tidak boleh mewakilkan kakitangan selain dari penama yang tercatat pada sijil. Syarikat-syarikat diwajibkan membawa bersama sijil pendaftaran MOF, sijil taraf Bumiputera gika bertaraf Bumiputera), Surat Akuan SST (asal / salinan yang diperakul sah) semasa taklimat atau lawatan tapak 

 

Dokumen Tender boleh dibeli dengan harga RM50.00 (Ringgit Malaysia : Uma Puluh sahaja) senaskah yang tidak akan dikembalikan. Pembayaran hendaklah dibuat dalam bentuk (Bank Draf / Wang Pos) atas nama LEMBAGA GETAH MALAYSIA, Wang Tunai / Cek tidak diterima. 

 

Tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dengan mencatatkan Tajuk dan No. Tender dan dimasukkan ke dalam Peti Tender/Sebutharga yang ditetapkan sebelum atau pada 15 Ogos 2019. jam 12.00 tengahari.

 

 

LEMBAGA GETAH MALAYSIA 

Unit Pentadbiran, Tingkat 15, Bangunan Getah Asli (Menara) 

148 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur

(Peti No. 1 & 2) 

 

Lembaga Getah Malaysia tidak bertanggungjawab di atas kelewatan Dokumen Tender yang diposkan dan tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau memberi apa-apa sebab tender itu ditolak dan juga tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kos perbelanjaan berhubung dengan tender ini dan sebarang keputusan adalah muktamad.