Asklegal

Tender | Maintenance Tender | Services

Kementerian Belia Dan Sukan Malaysia - Proposed Upgrades And Complex Repairs


Tender adalah dipelawa kepada Kontraktor Bumiputera yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan Bahagian Pembangunan Kontraktor Dan Usahawan (BPKU) Kementerian Kerja Raya Malaysia dalam Gred, Kategori dan Pengkhususan yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut:-


 

PEJABAT YANG MEMANGGIL TENDER

Bahagian Kewangan,  Bahagian Kewangan,  Kementerian Belia Dan Sukan Malaysia

 


 

TAJUK PROJEK

 

NO.TENDER:  KBS.KEW.S.4-14/52   (T.22/2019)

 

CADANGAN MENAIKTARAF DAN BAIKPULIH  KOMPLEKS BELIA DAN SUKAN PAROI NEGERI SEMBILAN


 

TARAF/*JENIS PENDAFTARAN

 

Bumiputera T1 


 

GRED DAN KATEGORI

 

CIDB

 

GRED: G5 Kategori: B, CE  dan ME 

 

Pengkhususan:  B04 dan CE21

 

Berdaftar dengan  LPPM (CIDB)

 


TEMPAT DAN TARIKH DOKUMEN  MULA DIJUAL

 

 

Bahagian Kewangan, Aras 7, Menara KBS, Ketua Presint 4,62570 Putrajaya

 

Dokumen dijual Dari 18 Julai 2019 (Khamis) 

 

Hingga  1 Ogos 2019 (Khamis)

 

* Dijual kepada petender yang  menghadiri taklimat dan lawatan tapak sahaja


 

HARGA DOKUMEN DAN BAYARAN ATAS NAMA

 

RM 550.00

 

Ketua Setiausaha Kementerian Belia Dan Sukan Malaysia


TEMPAT TARIKH DAN WAKTU TENDER TUTUP

 

Bahagian Kewangan, Aras 7, Menara KBS, Ketua Presint 4,62570 Putrajaya 

 

Pada  8 Ogos 2019 (Khamis)

 

12:00 Tengah Hari

 

 

 * Tender yang lewat diterima tidak akan dilayan


 

 Petender yang berminat DIWAJIBKAN menghadiri Taklimat Dan Lawatan Tapak pada 17 Julai 2019 (Rabu) pukul 11.00 pagi di Kompleks Belia Dan Sukan Paroi, Negeri Sembilan, 70400 Seremban, Negeri Sembilan. Hanya PEMILIK SYARIKAT/PENGARAH yang DIBENARKAN menghadir Taklimat dan Lawatan Tapak dengan membawa bersama sijil pendaftaran ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dari Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) serta Sijil Taraf Bumiputera (STB) dari Bahagian Pembangunan Kontraktor Dan Usahawan (BPKU) Kementerian Kerja Raya Malaysia, Kontraktor/Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam PPK, SPKK dan STB.


Dokumen Meja Tender boleh disemak di Aras 8, Bahagian Pembangunan sepanjang tempoh tender dan Dokumen Tender boleh diperolehi di pejabat seperti alamat di atas pada waktu pejabat (9.00 pagi - 4.00 petang).

 

Dokumen Tender akan dikeluarkan kepada wakil kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil kontraktor hendaklah membawa sijil pendaftaran (ASAL dan satu (1) SALINAN) Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dari Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) serta Sijil Taraf Bumiputera (STB) dari Bahagian Pembangunan Kontraktor Dan Usahawan (BPKU) Kementerian Kerja Raya Malaysia. Salinan-salinan Perakuan dan/atau Sijil yang berkenaan boleh diterima jika disahkan oleh pejabat yang mengeluarkannya.

 

Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam Ringgit Malaysian dan di dalam bentuk draf bank/ kiriman wang/ wang pos di atas nama Ketua Setlusaha Kementerian Belia Dan Sukan. (Bayaran ini tidak akan dikembalikan)

 

* Jenis Pendaftaran

T1 - Syarikat yang 100% milik tempatan. 

A1 - Syarikat 100% milik tempatan ATAU syarikat tempatan yang disenaraikan di BSKL yang mempunyai pegangan ekuiti asing tidak melebihi 30% dan ahli Lembaga Pengarah, Pengurusan dan pekerja adalah 100% warganegara.

A2 - Syarikat 100% milik tempatan ATAU syarikat tempatan yang disenaraikan di BSKL ATAU Syarikat Usahasama yang diperbadankan di Malaysia ... yang mempunyai pegangan ekuiti asing tidak melebihi 49% den majoriti ahli Lembaga Pengarah, Pengurusan dan pekerja adalah warganegara.