Asklegal

Tender | Services

PBLT Sdn. Bhd - Operations And Maintenance Works


TAJUK PROJEK

Kerja-kerja Operasi Dan Penyelenggaraan Secara Komprehensif Bagi Sistem Mekanikal, Elektrikal, Pembersihan, Lanskap dan kawalan Makhluk Perosak Untuk Bangunan Sediada Dan Tambahan Maktab Polis Diraja Malaysia Kuala Lumpur,Cheras,Selangor 

 


TARAFI/JENIS SYARIKAT

Bumiputera/T1 

 

Hanya Terbuka kepada Kontraktor yang pernah melaksanakan dan menyempurnakan kontrak pengurusan fasiliti secara komprehensif bernilai tidak kurang dari RM10 juta (di dalam satu kontrak) dalam jangka masa lima (5) tahun yang lepas dan beralamat Pendaftaran di Zon Tengah Sahaja Yang Meliputi Negeri Berikut:

 

a. Selangor Darul Ehsan. 

b. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. 

c. Wilayah Persekutuan Putrajaya. 

d. Perak Darul Ridzuan.


 

SYARAT PENDAFTARAN, GRED, KATEGORI & PENGKHUSUSAN

 

Syarat-Syarat Kelayakan: 

 

a. Mempunyai Sijil Taraf Bumiputera (STB) dari Bahagian Pembangunan Kontraktor dan Usahawan (BPKU), Kementerian Kerja Raya Malaysia. , DAN 

 

b. Mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam:

Gred: G7

Kategori: F

Pengkhususan: F01

DAN 

 

c. Mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dari Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB), DAN 

 

d. Berdaftar dengan Kementerian Kewangan (MOF) di dalam bidang Khidmat Rawatan dan Kebersihan di bawah: 

I: Kod 220901 (Kawalan Serangga Perosak, Anti Termite), 

ii. Kod 221001 (Pembersihan Bangunan Dan Pejabat) DAN 

iii Kod 221002 (Membersih Kawasan).


 

Untuk butiran lanjut berkenaan kenyataan Tender di atas, sila layari laman sesawang PBLT Sdn. Bhd. di www.pbit.com.my