Asklegal

Tender | Supply Tender | Services

MARA - Food Services


 

1. Tawaran adalah dipelawa kepada pembekal Bumiputera yang berpengalaman, berkelayakan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia bagi melaksanakan kerja-kerja berikut:


NO.TENDER

35/2019


KOD BIDANG

040103


TAJUK KERJA

 

CADANGAN PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENYEDIA DAN MENGHIDANG MAKANAN BERMASAK ISLAM DI MRSM BALIK PULAU, PULAU PINANG SESI 2020/2021 


TARIKH, MASA & TEMPAT TAKLIMAT/LAWATAN TAPAK

 

16/07/2019 (SELASA) 

 

MASA PENDAFTARAN : 9.00 PG - 10.00 PG  

MASA TAKLIMAT :   10.00 PG - 12.00 TGH

MASA LAWATAN TAPAK:  12.00 TGH - 1.00 TGH

 

 

MRSM BALIK PULAU

Jalan Pondok Upeh

11000 Balik Pulau,

PULAU PINANG


TEMPOH DAN TEMPAT PENJUALAN DOKUMEN TENDER

 

16/07/2019 hingga 31/07/2019 

 

PEJABAT MARA NEGERI, PULAU PINANG

Kaunter Bayaran, Aras Bawah Bangunan MARA,  

No. 33, Jalan Pengkalan  Weld, 

10300 Georgetown,  Pulau Pinang


HARGA  SENASKHAH DOKUMEN

RM50.00


TARIKH TUTUP  TENDER

08/08/2019 (Sebelum  12.00  tengah hari) 


 

NO.TENDER

36/2019


KOD BIDANG

040103


TAJUK KERJA

 

CADANGAN PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENYEDIA DAN MENGHIDANG MAKANAN BERMASAK ISLAM DI MRSM BALIK PASIR SALAK, PERAK SESI 2020/2021


 

TARIKH, MASA & TEMPAT TAKLIMAT/LAWATAN TAPAK

 

17/07/2019 (RABU) 

 

 

 MASA PENDAFTARAN : 9.00 PG - 10.00 PG  

 

 

 MASA TAKLIMAT :   10.00 PG - 12.00 TGH

 

MASA LAWATAN TAPAK:  12.00 TGH - 1.00 TGH

 

 

MRSM PASIR SALAK

KM 4,Jalan Tualang,36800

Kampung Gajah

Perak

 

TEMPOH DAN TEMPAT PENJUALAN DOKUMEN TENDER

 

17/07/2019 hingga 1/08/2019 

 

PEJABAT MARA NEGERI, PERAK

Kaunter Bayaran,Tingkat 5, Bangunan Sri Kinta, Jalan Sultan Idris Shah, 30000 Ipoh, Perak


 

HARGA  SENASKHAH DOKUMEN

RM50.00


 

TARIKH TUTUP  TENDER

08/08/2019 (Sebelum  12.00  tengah hari) 


 

 

2. Pembekal-pembekal Bumiputera hendaklah mengemukakan sijil-sijil berikut yang masih sah tempohnya untuk semakan sebelum dibenarkan membeli dokumen.

 

i) SIJIL AKUAN PENDAFTARAN SYARIKAT dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA 

ii) SIJIL AKUAN PENDAFTARAN SYARIKAT BUMIPUTERA dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA 

 

Satu (1) salinan sijil-sijil di atas (tidak dikembalikan) hendaklah dikemukakan untuk simpanan MARA semasa sesi taklimat dan membeli dokumen. Pembekal hendaklah membawa cop syarikat semasa menghadiri Taklimat Tender. MARA berhak menolak permohonan yang pada tanggapan MARA tidak layak. 

 

3. Bayaran dokumen tender boleh dibuat secara DRAF BANK/ WANG POS / KIRIMAN WANG atas nåma MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA).Wang ini tidak akan dikembalikan. Satu (1) pembekal hanya dibenarkan membeli satu (1) dokumen tender bagi setiap tender dan mengemukakan satu (1) tawaran tender sahaja. 

 

4. Dokumen tender boleh didapati pada waktu pejabat (8.30 pagi - 4.00 petang) di alamat seperti di atas. Dokumen tawaran tidak akan dijual selepas tempoh ini.

 

5.Pembekal yang berminat DIWAJIBKAN menghadiri taklimat tender seperti alamat di atas. WAKIL SYARIKAT adalah TIDAK DIBENARKAN untuk menghadiri taklimat tender dan membeli dokumen. Hanya PEMILIK SYARIKAT / PENAMA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA yang dibenarkan menghadiri lawatan tapak dan pengambilan dokumen dengan mengemukakan KAD PENGENALAN dan SIJIL AKUAN PENDAFTARAN SYARIKAT dan SIJIL PERAKUAN PENDAFTARAN SYARIKAT BUMIPUTERA dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA untuk pengesahan. Tawaran dianggap sebagai tidak sah jika pengesahan lawatan tapak dan taklimat tender tidak ditandatangani oleh Pegawai Penguasa yang dilantik oleh MARA semasa menghadiri taklimat tender.

 

6. Semua kos berkaitan dengan Tawaran Kerja di atas adalah menjadi tanggungjawab pembekal. 

 

7. MARA tidak tertakluk menerima mana-mana tawaran terendah atau sebarang tawaran, MARA berhak untuk membatalkan atau menunda atau menggantung tawaran di atas secara keseluruhan atau sebahagian sebelum atau selepas tarikh dan masa tutup tawaran tanpa menyatakan sebab di atas keputusan tersebut. 

 

 

8. Dokumen tender yang telah lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang bermeteri dan bertanda dengan No. Tender dan Tajuk Kerja di sebelah kiri atas sampul surat dan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender seperti alamat di bawah:

 

PENGARAH 

BAHAGIAN PENGURUSAN ASET DAN PEROLEHAN

TINGKAT 2 (KAUNTER TENDER)

LOT 3.15, IBU PEJABAT MARA, 21, JALAN MARA, 50609 KUALA LUMPUR

 

9.Sebelum atau pada tarikh tutup tender jam 12.00 tengah hari Dokumen tender yang dikemukakan selepas tarikh dan masa tutup tender tidak akan diterima dan ditolak. Maklumat ringkas tawaran di atas boleh dilayari di http://www.mara.gov.my