Asklegal

Tender | Construction

Lembaga kemajuan Johor Tenggara - Road & Bridge Construction Works


Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor-Kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan Pusat Khidmat Kontraktor dalam Gred dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan mempunyai SIJIL KONTRAKTOR PENYIAP daripada Kementerian Kerja Raya (KKR) yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut:

 


NO1 NO. TENDER

1 LKJT/UT/ LAYANG - LAYANG/WR/2017/K301 (TENDER SEMULA)


 

TAJUK PROJEK

CADANGAN MEMBINA & MENYIAPKAN JALAN SEPANJANG 1.5KM DARI  JAMBATAN SG BELITONG KE PERSIMPANGAN  JALAN LAYANG-LAYANG

TERMASUK MENYIAPKAN BAKI KERJA BAGI DUA (2) BUAH JAMBATAN SEDIADA DI ATAS SG SAYONG DAN SG , MUKIM LAYANG – LAYANG, DAERAH KLUANG, JOHOR DARUL TA'ZIM


JENIS PENDAFTARAN & TARAF

T1 Bumiputera


 

GRED/KATEGORI & PENGKHUSUSAN 

Gred: G6 Kategori: CE 

 

Pengkhususan : CE01 dan CE21

 

DAN

Mempunyai SIJIL KONTRAKTOR PENYIAP daripada Kementerian Kerja Raya (KKR)

 


DAFTAR DENGAN LPIPM

 

Berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia


HARGA DOKUMEN

RM 250.00


LAWATAN TAPAK

Tarikh: 19 Jun 2019 (Rabu) 

Tempat: PERKARANGAN PEJABAT KEJORA CAWANGAN BANDAR TENGGARA, KULAI, JOHOR DARUL TA'ZIM

 

Masa: 10.00 pagi


 

2. Naskah Meja Tawaran akan dipamerkan mulai19 JUN 2019 hingga 10 JULAI 2019, semasa waktu pejabat di Unit Teknikal, Ibu Pejabat KEJORA, Jalan Dato' Hj. Hassan Yunus, Bandar Penawar, 81930 Kota Tinggi, Johor Darul Takzim.

 

3. Dokumen tender akan dijual mulai 19 JUN 2019, di KAUNTER KEWANGAN Ibu Pejabat KEJORA sehingga 3 JULAI 2019. Kontraktor dikehendaki membawa sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja kerajaan (SPKK) dan sijil kontraktor penyiap serta masih sah sehingga tarikh tutup tenderdan satu salinan bagi sijil-sijil tersebut dibawa semasa membeli dokumen tender. Wang Kiriman Pos/Wang Pos/Bank Draft berharga seperti yang dinyatakan dalam Jadual di atas dibuat atas nama Lembaga Kemajuan Johor Tenggara sebagai Bayaran Dokumen Tender dan bayaran ini tidak dikembalikan.

 

 

4. LAWATAN TAPAK ADALAH DIWAJIBKAN. Kehadiran Lawatan Tapak Sebutharga/Tender Tidak Boleh Diwakili Selain Daripada PenamaYang Dibenarkan Di Dalam Sijil (RUJ: PEKELILING PERBENDAHARAAN MALAYSIA PK2/2013-KAEDAH PEROLEHAN KERAJAAN).

 

 

5. Tender ini akan ditutup pada 10 JULAI 2019.Dokumen Tender hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeterai serta dilabelkan

seperti tajuk kerja di atas dan dimasukkan ke dalam peti Tender di Bahagian Kewangan, Bangunan Ibu Pejabat KEJORA, Jalan DatoʻHj. Hassan Yunus, Bandar Penawar, 81930 Kota Tinggi, Johor pada hari tersebut sebelum jam 12.00 tengahari.