Asklegal

Tender | Supply Tender | Delivery Tender | Services

Bank Simpanan Nasional - Proposed Appointment Of Courier Panel


Tender adalah dipelawa kepada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam kod bidang yang berkaitan serta masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini bagi kerja-kerja berikut:


 

 

BUTIR-BUTIR TAWARAN

CADANGAN KERJA-KERJA PERLANTIKAN PANEL KURIER (SUPPLY AND DELIVERY SERVICE) UNTUK BANK SIMPANAN NASIONAL BAGI TEMPOH 2 TAHUN


HARGA DOKUMEN

RM 1,000.00 (Tidak akan dikembalikan)


 

TEMPAT DAN TARIKH DOKUMEN DIJUAL

Bahagian Perolehan, insurans & Pengurusan Kontrak, Jabatan Pentadbiran Am & Keselamatan, Tingkat 12, Wisma BSN, 117, Jalan Ampang, Kuala Lumpur pada waktu pejabat bermula 12 Jun 2019.

(Urusan dalam maktu pejabat)


SYARAT PENDAFTARAN

Berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dan Sennego dengan pasaran BSN


 

TARIKH DAN TEMPAT TAKLIMAT

Isnin, 17 Jun 2019 Jam 10.00 pagi 

 Bilik Mesyuarat Seroja, Tingkat 4, Blok A, Wisma BSN 117, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur

 Sesi Taklimat kehadiran adalah WAJIB


TARIKH TENDER DITUTUP

Isnin, 8 Julai 2019 sebelum 12.00 tengahari

 

Tender yang lewat tidak akan diterima

 

Naskah meja tawaran boleh disemak di  Bayaran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank di atas nama Ketua Eksekutif Bank Simpanan Nasional atau bayaran secara tunai (bayaran ini tidak akan dikembalikan). Syarikat dikehendaki membawa Sijil Asal Pendaftaran Kementerian Kewangan Malaysia dan satu salinan bagi sijil tersebut semasa membeli dokumen tender. Dokumen Tawaran Tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermateri dan dimasukkan ke dalam peti Tender di alamat:

 

Peti Tender (A), Bahagian Perolehan, Insurans & Pengurusan Kontrak, Jabatan Pentadbiran Am & Keselamatan,

Tingkat 12, Wisma BSN, 117 Jalan Ampang, 50450 KUALA LUMPUR