Asklegal

Tender | Maintenance Tender | Services

Jabatan Pengairan Dan Saliran - Mechanical and Electrical System Upgrade Works


Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia/PUKONSA/UPKJ/ Kementerian Kewangan dalam Gred, Kategori, Pengkhususan dan jenis pendaftaran yang berkaitan serta masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja/bekalan berikut:-

 


 

Pejabat yang memanggil tawaran

Bahagian Perkhidmatan Mekanikal dan Elektrikal, Jabatan Pengairan Dan Saliran, Malaysia

 


Nombor Tender/ Tajuk Projek  pembiayaan)"

 

JPS/IP/MK/02/2019

 

 Kerja-Kerja Menaiktaraf Sistem Mekanikal Dan Elektrikal Serta Kerja-Kerja Lain Yang Berkaitan Bagi Lapan (8) Lokasi Pintu Air Di Skim IADA Samarahan, Sarawak

 


Taraf

Bumiputera

 


Syarat Pendaftaran

 

Berdaftar Dengan CIDB

Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)

DAN Sijil Taraf Bumiputera Yang Masih Sah dengan skop berikut:

 

Gred: G5

 

Kategori: ME

 

Pengkhususan: M15, E04 dan E11


Tempat & Tarikh Dokumen Mulai Dijual

 

Unit Tender, Ibu Pejabat JPS Malaysia, Jalan Sultan Salahuddin, 50626 Kuala

Lumpur. 

 

20.06.2019 (Khamis) Hingga 04.07.2019 (Khamis)


Harga Dokumen & Bayaran Atas Nama

 

RM 160.00 Ketua Pengarah JPS Malaysia


Tempat. Tarikh & Waktu Tender Tutup

 

Unit Tender, Ibu Pejabat JPS Malaysia, Jalan Sultan Salahuddin, 50626 Kuala

Lumpur. 

 

11.07.2019 (Khamis), Jam 12.00 Tengah hari


 

Lawatan Tapak/Taklimat Projek  Adalah DIWAJIBKAN pada 18.06.2019 (Selasa) Masa:10.00 Pagi.Tempat Berkumpul : Pejabat Jurutera Projek,Kawasan  Pembangunan Pertanian  Bersepadu (IADA) Samarahan,Sarawak. Hanya panama syarikat di dalam  dalam Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK),Sijil Perolehan  kerja Kerajaan (SPKK)PUKONSA atau UPKJ sahaja boleh menghadiri lawatan tapak sesi taklimat .Kontraktor /syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam PPK,SPKK ,PUKONSA atar UPKJ.


Dokumen Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi di pejabat-pejabat berkenaan semasa waktu pejabat. 

 

Dokumen tender akan dikeluarkan kepada wakil Kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil Kontraktor dikehendaki membawa perakuan / sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) serta Sijil Taraf Bumiputera yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Usahawan (jika berkenaan) beserta satu SALINAN sijil-sijil tersebut. Bagi Kontraktor yang berdaftar dengan PUKONSA atau UPKJ, Wakil Kontraktor yang sah dihendaki membawa perakuan/ sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Pendaftaran PUKONSA atau UPKJ dan Sijil Taraf Bumiputera (jika berkenaan).