Asklegal

Tender | Supply Tender | Installation Tender | Delivery

Universiti Teknologi MARA - Suggested Supply, Delivery, Installation, Sorting and Maintaining Furniture For Student Rentals


Tawaran adalah dipelawa daripada kalangan syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA di dalam bidang seperti di bawah yang pendaftarannya masih berkuatkuasa bagi menjalankan Pembekalan/Perkhidmatan seperti berikut:-


BUTIR - BUTIR TAWARAN

No. Tender :UiTM/PER/T/3/69/19 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Menyusun Atur Dan Menyelenggara Perabot Sewaan Pelajar Di Kolej Gemia, UITM Cawangan Terengganu Kampus Dungun 

 

Kod Bidang : 020199 

Harga Dokumen : RM50.00 senaskhah 


No. Tender :UiTM/PER/T/3/70/19 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang,  Menyusun Atur Dan Menyelenggara Perabot.  Sewaan Pelajar Di Kolej Redang, UTM Cawangan

Unit Panggilan Tender & Sebutharga Terengganu Kampus Dungun

 

Kod Bidang : 020199

Harga Dokumen : RM50.00 senaskhah


No. Tender: UiTM/PER/T/3/71/19

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Menyusun Atur Dan Menyelenggara Perabot Sewaan Pelajar Di Kolej Tenggol, UITM Cawangan Terengganu Kampus Dungun

 

Kod Bidang : 020199 Harga Dokumen : RM50.00 senaskhah

 


 

TEMPAT PAMER ,JUAL DAN TUTUP TAWARAN

Pejabat Bendahari

Jabatan Pengurusan Perolehan & Aset

Universiti Teknologi MARA

40450 Shah Alam 

Selangor Darul Ehsan 


1. Dokumen Meja Tawaran akan dipamer mulai 11/06/2019. 

 

2. TAKLIMAT/LAWATAN TAPAK BAGI TAWARAN DI ATAS AKAN DIADAKAN PADA 18/06/2019 JAM 10.00 PAGI DI BILIK MESYUARAT HEP BANGUNAN KARISMA. UITM CAWANGAN TERENGGANU KAMPUS DUNGUN. Kehadiran Petender ke Taklimat Tender adalah DIWAJIBKAN. Hanya Petender yang hadir Taklimat Tender sahaja yang akan dibenarkan membeli Dokumen Tawaran. 

 

3. Hanya penama di dalam Perakuan Kementerian Kewangan (KKM) sahaja yang boleh menghadiri taklimat dan lawatan tapak tersebut. Petender tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama di dalam sijil yang dinyatakan. Dokumen Tawaran boleh dibeli Selepas Taklimat dan Lawatan Tapak pada waktu pejabat dengan menggunakan Wang Tunal/Deraf Bank atas nama BENDAHARI UiTM 

 

4. Petender yang TIBA LEWAT dari masa yang telah ditetapkan untuk sesi Taklimat dan Lawatan Tapak akan dikenakan tindakan seperti berikut: 

I. Tidak dibenarkan menyertai Taklimat dan Lawatan Tapak. 

II. Tidak akan diberikan Borang Pengesahan Lawatan Tapak yang telah ditandatangani oleh Pegawai Jabatan ini. 

Ill. Tidak dibenarkan menyertai Tawaran Tender yang dibuka ini dan sebarang rayuan tidak akan dipertimbangkan. 

 

5. Petender-petender dikehendaki membawa sijil pendaftaran  KKM dan Sijil Taraf Bumiputera (jika ada) beserta SALINAN sijil-sijil yang terkenaan semasa membeli Dokumen Tawaran tersebut 

 

6. Tawaran ditutup pada 09/07/2019 jam 12.00 tengahari. Tawaran yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan