Asklegal

Tender | Construction

Turnpike Synergy Sdn Bhd - Pavement Rehabilitation Works At Various Locations


Tender adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor Bumiputera yang berdaftar dengan Bahagian Pembangunan Kontraktor & Usahawan (dahulu dikenali sebagai Pusat Khidmat Kontraktor (PKK)) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam kelas dan gred pendaftaran yang berkaitan serta masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini bagi kerja-kerja berikut:


NO. TENDER

TURNPIKE/ O&M/GCE/TD/ 2019.02 


TAJUK PROJEK

PAVEMENT REHABILITATION WORKS AT VARIOUS LOCATIONS ALONG GUTHRIE CORRIDOR EXPRESSWAY (GCE) YEAR 2019 FOR PROLINTAS EXPRESSWAY SDN. BHD.

 


NO. TENDER

SILK/O&M/ TD/2019.01


TAJUK PROJEK

"PAVEMENT REHABILITATION WORKS AT VARIOUS LOCATIONS OF KAJANG SILK HIGHWAY (SILK YEAR 2019 FOR SISTEM LINGKARAN-LEBUHRAYA KAJANG SDN. BHD.

 


SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN

 

CIDB GRED G4 ATAU G5 

 

Kategori Pengkhususan CE01, CE21

dan 

SIJIL TARAF BUMIPUTERA (STB)

dan PENDAFTARAN SYARIKAT 

 

Berdaftar di negeri Selangor/ Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur / Wilayah Persekutuan Putrajaya sahaja


 

TEMPAT & TARIKH DOKUMEN DIJUAL

 

 

TURNPIKE SYNERGY SDN. BHD. / SISTEM LINGKARAN-LEBUHRAYA KAJANG SDN. BHD., Tingkat 22, Menara PNB, 201-A, Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur.

 

Tarikh: 21 Mei 2019 (Selasa)

sehingga 31 Mei 2019 (Jumaat)

 

Masa: Waktu pejabat 8.15 pagi - 4.15 Petang


 

HARGA DOKUMEN & BAYARAN ATAS NAMA

 

RM500.00 (Tidak akan dikembalikan) Dalam bentuk Bank Deraf atau Banker's Cheque sahaja

 

ATAS NAMA TURNPIKE SYNERGY SDN. BHD.

(untuk kerja di GCE)

 

SISTEM LINGKARAN LEBUHRAYA KAJANG SDN. BHD

(untuk kerja di SILK)


 

TEMPAT & TARIKH TAKLIMAT TENDER (WAJIB)

 

Plaza Tol Sungai Balak, 

KM 28.3A, Lebuhraya Kajang Silk,

43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan

 

Tarikh: 17 Mei 2019 (Jumaat)

 

Masa: Jam 9.30 Pagi

 

Kehadiran taklimat tender adalah wajib bagi tujuan pembelian tender. Petender juga digalakkan untuk

melawat tapak. (Terhad kepada dua (2) pegawai

berdaftar sahaja)


TEMPAT & TARIKH TAWARAN DITUTUP

 

TURNPIKE SYNERGY SDN.

BHD./ SISTEM LINGKARAN LEBUHRAYA-KAJANG SDN.BHD Tingkat 22, Menara PNB, 201-A, Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur.

 

Tarikh: 11 Jun 2019 (Selasa) sebelum atau pada

jam 12.00 tengah hari Tender yang diterima lewat

tidak akan dilayan wajib


 

1. Dokumen Meja Tawaran boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi di tempat, tarikh dan masa seperti yang tertera di atas. 

 

2. Wakil kontraktor dikehendaki membawa surat perwakilan kuasa, Sijil Pendaftaran Asal Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan Sijil Pengiktirafan Taraf Bumiputera" serta satu (1) SALINAN bagi kedua-dua Sijil tersebut semasa

membeli dokumen tender. 

 

3. Dokumen tender yang telah dilengkapkan hendaklah dimasukkan ke dalam peti tender di alamat seperti yang tertera di bahagian atas sebelum atau pada jam 12.00 tengah hari pada 11 Jun 2019 (Selasa). 

 

4. Pertimbangan tidak akan diberikan kepada tender yang lewat diterima. 

 

5. Syarikat usahasama tidak dibenarkan menyertai tender. 

 

6. Mempunyai pengalaman kerja penurapan jalan di lebuh raya. 

 

7. Pihak TURNPIKE SYNERGY SDN BHD/SISTEM LINGKARAN-LEBUHRAYA KAJANG SDN BHD tidak terikat untuk menerima tawaran tender yang terendah atau sebarang tender. 

 

8. Semua kos berkaitan dengan tawaran di atas adalah menjadi tanggungjawab petender,

 

9.Projek Lintasan Kota Holdings Sdn Bhd atau PROLINTAS Expressway Sdn. Bhd. atau Turnpike Synergy Sdn. Bhd. atau Sistem Lingkaran-Lebuhraya Kajang Sdn. Bhd. tidak akan bertanggungjawab untuk menanggung sebarang liabiliti, kerugian, kerosakan, kos, perbelanjaan dan sebagainya yang ditanggung oleh pemohon yang tidak berjaya atau mana-mana pihak berkaitan yang menuntut sekiranya projek dibatalkan, ditangguh atau dihentikan atas sebarang sebab. Kami juga berhak untuk menerima atau menolak sebarang permohonan daripada mana-mana pemohon.