Asklegal

Tender | Purchase

Lembaga Minyak Sawit Malaysla - The Purchase Of Oil Palm Fresh Fruit Bunches (EFB)


Tender adalah dipelawa dari syarikat-syarikat yang berpengalaman dan yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) bagi perkara berikut:-


BIL:1 

NOMBOR DAN TAJUK TENDER

MPOB (T/P) 11/19 THE PURCHASE OF OIL PALM FRESH FRUIT BUNCHES (EFB) AT MPOB RESEARCH STATION, BAGAN DATUK, PERAK


HARGA DAN TEMPAT  DOKUMEN DIJUAL

 

RM50.00 Senaskah (Tidak akan dikembalikan)

 

Seksyen Pengurusan Perolehan, Unit Kewangan & Perolehan,

Aras 4, Bangunan Pentadbiran,

Ibu Pejabat MPOB,

No. 6, Persiaran Institusi,

Bandar Baru Bangi,

43000 Kajang, Selangor.

Tel: 603-8769 4400 

Dan

Stesen Penyelidikan  MPOB Bagan Datuk,

Perak, Lot 5267, Simpang Tiga Kg.Kota,Jalan Kg.  Teluk Buluh, 36400 Hutan Melintang Perak Tel: 605-641 1359 /1855 


SYARAT PENYERTAN

 

a) Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)

 

Dan

 

b) Mempunyai Lesen Membeli  dan Mengalih Buah Kelapa Sawit yang sah berkuatkuasa daripada  Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB)


TARIKH DAN  TEMPAT SESI TAKLIMAT

Tarikh: 23 Mei 2019 (Khamis)  

 

Masa:  10.00 pagi 

 

Tempat:  Stesen Penyelidikan MPOB Bagan Datuk, Perak, Lot 5267, Simpang / Tiga kg. Kota, Jalan Kg. Teluk Buluh, 36400 Hutan Melintang, Perak

 Tel: 605-641 1359/1855


 

Keutamaan dan kelebihan diberikan kepada syarikat yang mempunyai pengalaman dalam bidang yang berkaitan. 

 

1. Dokumen tender boleh dibeli pada waktu pejabat secara bank draf atas nama Lembaga Minyak Sawit Malaysia selepas sesi taklimat di tempat seperti jadual di atas.

 

2. Salinan Sijil Pendaftaran SSM dan Lesen MPOB hendaklah dikemukakan semasa menghadiri Sesi Taklimat dan membeli dokumen tender. Satu (1) salinan sijil hendaklah diserahkan kepada MPOB untuk simpanan. 

 

3. Kehadiran Sesi Taklimat adalah wajib dan jadual adalah seperti di atas.

 

4.Dokumen tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul dan dimeteri serta ditulis Nombor dan Tajuk Tender di sudut atas sebelah kiri sampul. Dokumen tender tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender pada atau sebelum tarikh tutup tender di alamat: Peti Tender, Unit Kewangan & Perolehan, Aras 4, Bangunan Pentadbiran, Ibu Pejabat MPOB,No. 6, Persiaran Institusi, Bandar Baru Bangi, 43000 Kajang, Selangor. 

 

5. Tarikh tutup tender adalah pada 14 Jun 2019 (Jumaat), jam 12.00 tengah hari. Tender yang lewat diterima dari tarikh dan masa tutup yang ditetapkan tidak akan dipertimbangkan.